Program Integratorów Systemu

Integratorzy systemów posiadają wymagane doświadczenie w zakresie wdrożeń i umiejętności zarządzania projektami, aby dostarczać naszym klientom wysokiej jakości rozwiązania z zakresu automatyki. 

Informacje o Programie

ICONICS współpracuje z Integratorami Systemów, którzy posiadają dokładną wiedzę na temat zastosowań, których potrzebują nasi klienci, oraz na temat procesów zarządzania i zasobów finansowych, które pozwolą spełnić wymagania największych projektów. ICONICS kształci Integratorów Systemów, którzy pracują w pobliżu zakładów i budynków klienta.

Aby pomóc klientom w wyborze odpowiedniego Integratora Systemów dla ich potrzeb w zakresie dostarczania rozwiązań ICONICS, ICONICS ustanowił wielopoziomowy program SI w celu promowania i różnicowania swoich członków Programu Integratorów Systemów (SIP). Członkowie ci, zainwestowali swój czas w szkolenia i mają udokumentowaną historię dostarczania wysokiej jakości rozwiązań z wykorzystaniem produktów ICONICS. Członkostwo w SIP jest oferowane jako roczna subskrypcja poprzez lokalnych dystrybutorów oraz bezpośrednio z ICONICS w sytuacji, gdy nie ma odpowiedniego dystrybutora ICONICS na danym obszarze.

Poziomy Certyfikacji

Program ICONICS System Integrator jest podzielony na trzy poziomy: poziom podstawowy, certyfikowany i Gold Certified. Poziom podstawowy to poziom osiągany na starcie. SIPs może awansować do poziomu Certified Partner lub Gold Partner poprzez połączenie szkolenia pracowników i certyfikacji, wraz z udokumentowanym doświadczeniem w realizacji projektu. Poziomy Certified i Gold Partner wyróżniają firmy, które zobowiązały się do budowania swoich zdolności dostawczych ICONICS. ICONICS utrzymuje silne relacje ze swoimi Partnerami Integracji Systemowej w celu zapewnienia im informacji, szkoleń i wsparcia o kluczowym znaczeniu dla dostarczania rozwiązań ICONICS.

Zapisani Członkowie otrzymują szereg korzyści w zakresie wsparcia technicznego i rozwijanych licencji. Zarejestrowani Członkowie są upoważnieni do odsprzedaży produktów ICONICS z przywilejami gwarancyjnymi i sublicencyjnymi, zgodnie z Umową Programu SIP. Certyfikat poziomu partnerskiego jest dostępny dla zapisanych Członków poprzez zdobywanie punktów, zgodnie z opisem w Przewodniku po programie partnerskim "System Integrator Partner Program Guide" .

Poniżej przedstawiono wymagania kwalifikacyjne dotyczące przystąpienia do SIP. Firmy, które nie spełniają tych kryteriów nie są uprawnione do przystąpienia do Programu SIP:

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest integracja systemów automatyki lub systemów informatycznych.
2. Firma wypełnia Formularz Profilu Firmy SIP.
3. Firma zobowiązuje się do przeszkolenia personelu firmy w zakresie produktów ICONICS.
4. Firma nie ma nadrzędnej lub zastępczej umowy z ICONICS (tj. OEM, Przedstawicielem, Dystrybutorem lub Resellerem).
5. Roczne opłaty abonamentowe są płacone w całości.

Kwalifikacja do poziomów certyfikacji

Zapisany Członek

Zapisani Członkowie otrzymują następujące świadczenia:

Certyfikowany Partner

Certyfikowani Partnerzy otrzymują wszystkie powyższe korzyści z członkostwa plus:

Gold Certified Partner

Ci Partnerzy otrzymują wszystkie powyższe korzyści Certyfikowanego Partnera oraz dodatkowo:

Korzyści z Członkostwa

Benefit
Registered
Enrolled
Certified
Gold Certified
Enrolled, Certified, and Gold-Certified members receive priority Technical Support via telephone
Registered members receive a discount on Classroom and Online Training

Wymagania dotyczące certyfikacji

Certyfikacja opiera się na osiągnięciach w dziedzinie ustawicznego kształcenia w zakresie produktów ICONICS dla personelu firmy będącej Integratorem Systemu i udanych wdrożeń projektów. Poniższa tabela wskazuje wartość, jaką należy uzyskać dla każdego poziomu certyfikacji.

Poziom certyfikacji Wykwalifikowani inżynierowie Przeszkoleni sprzedawcy
Certyfikowane 2 1
1 w ciągu ostatnich 18 miesięcy Certyfikat Gold Certified 5
2 2 w okresie poprzednich 18 miesięcy
1 Success Story
Udane Wdrożenia

Przeszkolony Personel

Przeszkolony personel obejmuje i) personel techniczny lub inżynieryjny, który pomyślnie ukończył co najmniej jedno oficjalne szkolenie ICONICS GENESIS64 lub AnalytiX w ciągu ostatnich 18 miesięcy; oraz ii) personel handlowy ze znajomością materiałów marketingowych ICONICS, który jest kompetentny do prezentowania, proponowania i ustalania cen Produktów ICONICS i który uczestniczył co najmniej w co najmniej jednym wydarzeniu szkoleniowym dotyczącym sprzedaży ICONICS w ciągu poprzednich 18 miesięcy.

Udane Wdrożenie

Udane Wdrożenie jest definiowane jako w pełni sprawna instalacja produktów ICONICS GENESIS64 lub AnalytiX przez klienta. ICONICS skontaktuje się z klientem w celu weryfikacji referencji. Klient musi być zadowolony z instalacji.  Wszystkie strony referencyjne muszą być zarejestrowane poprzez e-mail na adres SIProgram@iconics.com.

Success Story

Success Story jest publikowana przez ICONICS i opisuje udaną instalację u zarejestrowanego klienta referencyjnego.  Każdy taki klient musi wyrazić zgodę na piśmie, aby artykuł ten był dostępny dla rozsądnej liczby zapytań od ICONICS.   

Chcesz zostać Partnerem Integratorów Systemu? Skontaktuj się z nami pod adresem SIProgram@iconics.com.