Category: Building Automation, None

CIAT

location icon

Culoz, France

Společnost CIAT, která se nachází v regionu Rhone-Alpy ve Francii v Culoz, je již 80 let odborným výrobcem klimatizačních, chladicích a topných jednotek. Zjistili, že GENESIS64 společnosti ICONICS je monitorovací systém, který odpovídá jejich hodnotám pro inovace a udržitelnost.

Výzvy

  • Optimaliace spotřeby energie, zlepšení kvality vzduchu a zajištění příjemné atmosféry uvnitř budov, zatímco poskytujete co nejlepší podporu klientovi.
  • Integrace informace z široké škály používaných zařízení a systémů bez přerušení existujících spojení.
  • Zůstat v kontaktu se špičkovými průmyslovými trendy a výzkumem.

Výsledky

  • CIAT použil software společnosti ICONICS k centralizaci serverů Culoz, přístupu k datům na dálku přes Ethernet, prohlížení monitorovacích a konzultačních zpráv a řídicích zařízení v nastaveném plánu.
  • S technologií OPC zajistil software GENESIS64™ jednotný a standardizovaný způsob komunikace se všemi zařízeními (měriče, kompresory atd).
  • CIAT se nyní může spojit s MobiCall, přední evropskou sjednocenou službou pro komunikaci s událostmi.
left quotation mark

Abych to shrnul, společnost ICONICS byla profesionální, pohotová a kompetentní.

— Eric Blancard, Projektový manažer | CIAT

O společnosti

Společnost CIAT, která se nachází v regionu Culoz, Rhone-Alpy ve Francii, je již 80 let odborným výrobcem klimatizačních, chladicích a topných jednotek. CIAT také vede trh s udržitelnými řešeními souvisejícími s výměnou tepla a manipulací se vzduchem a je i nadále důvěryhodným zdrojem pro pohodlí, kvalitu vzduchu a optimalizaci energie. Společnost věnující se životnímu prostředí a šetrnému využívání energie má všechny produkty a zařízení v souladu s ustanoveními kulatého stolu Grenelle pro životní prostředí.
right quotation mark

Abych to shrnul, společnost ICONICS byla profesionální, pohotová a kompetentní.

— Eric Blancard, Projektový manažer | CIAT
Přehled operací Přehled operací

Nasazení softwaru společnosti ICONICS

Společnost CIAT implementovala GENESIS64™, ScheduleWorX™, BridgeWorX™, WebHMI™ společnosti ICONICS a OPC Server společně s Microsoft SQL Server 2008 v celé své budově po tříměsíčním zkušebním programu.
Přehled operací Přehled operací

Shrnutí projektu

GENESIS64 Dashboard GENESIS64 Dashboard
V roce 2013 zaměstnávala společnost CIAT 2 100 zaměstnanců (1 150 v závodech Rhone-Alpy) s obratem 256 milionů EUR. Udržování stabilní pracovní síly bylo pro CIAT důležitou součástí celého upgradu. Ochrana životního prostředí a šetrné využívání energie byly další dvě složky, které se společnost CIAT zavázala dodržovat jako základní obchodní hodnoty. Vývoj se opírá o optimalizaci spotřeby energie, zlepšení kvality ovzduší a zajištění příjemné atmosféry uvnitř budov a zároveň zajistit nejlepší možnou podporu klientům.

Je samozřejmé, že společnost věnující se světu kolem sebe bude chtít zůstat v kontaktu se špičkovými průmyslovými trendy a výzkumem. Vzhledem k těmto prioritám se společnost CIAT rozhodla, že je na čase prozkoumat 64bitové monitorovací systémy, které odpovídají jejich hodnotám v oblasti inovací a udržitelnosti. Toto hledání je nakonec dovedlo ke společnost ICONICS díky jejich nejlepším 64bitovým řešením, certifikaci Microsoft Gold a připojení k webovým klientům a také díky škálovatelnosti řešení. Na CIAT také zapůsobilo sjednocení standardizace komunikace se všemi jejich zařízeními (např. měřiči, kompresory atd.) prostřednictvím technologie OPC. Sofware společnosti ICONICS poskytuje schopnost integrovat informace z široké škály používaných zařízení a systémů bez přerušení existujících připojení.


“Dnes musíme navrhnout obytné pracovní prostory, které jsou bezpečené, pohodlné a udržitelné,” řekl Eric Blancard, projektový manažer CIAT. “Společnost CIAT je pevně odhodlána chránit životní prostředí a učinila z této záležitosti nedílnou součást své rozvojové strategie. Odbornost CIAT je založena na třech základních osách: kvalita vzduchu, pohodlí a optimalizace energie.”

Naštěstí hodnoty a software společnosti ICONICS dokonale zapadají do těchto priorit. Na počátečních plánovacích schůzkách společnost CIAT rozdělila proces implementace do fází. První zahrnoval položení základu řešení (včetně navrhování architektury hardwaru a softwaru). Poté společnost CIAT zahájila implementaci softwaru ICONICS a v průběhu jednoho roku jej rozvinula v celém zařízení. Skupina CIAT má šest průmyslových závodů ve Francii (se čtyřmi závody, z nichž tři se nacházejí v Rhone-Alpy), Španělsku a Itálii. Projekt s jedním serverem a 500 tagy modernizoval způsob fungování CIAT.
GENESIS64 Dashboard GENESIS64 Dashboard
Zobrazení monitorování energie Zobrazení monitorování energie

Výhody systému

Se sedmi budovami o rozloze 92 000 metrů čtverečních kancelářských a výrobních prostor použila společnost CIAT produkty společnosti ICONICS k centralizaci serverů v Culoz, přístupu k datům na dálku přes Ethernet, k prohlížení monitorovacích a konzultačních zpráv prostřednictvím webu a řídicích zařízení v nastaveném plánu. Byli také schopni dosáhnout svých cílů udržitelnosti pomocí 64bitové technologie společnosti ICONICS. S využitím technologie OPC se nyní CIAT může propojit s MobiCall, přední evropskou sjednocenou službou pro komunikaci s událostmi. Společnost CIAT byla velmi potěšena obrovským úspěchem systému ICONICS.
Zobrazení monitorování energie Zobrazení monitorování energie

Dnes musíme navrhnout obytné a pracovní prostory, které jsou bezpečné, pohodlné a udržitelné.

— Eric Blancard, Projektový manažer | CIAT

Závěr

Po dokončení projektu společnost CIAT analyzovala své původní cíle a na základě údajů a průzkumů vyhodnotila, jak dobře řešení společnosti ICONICS splnila jejich očekávání. Díky výsledkům byli všichni velmi nadšeni. Nejenže byly splněny cíle projektu, ale společnost CIAT zjistila, že systém lze snadno konfigurovat a také provozovat. Díky GENESIS64 společnosti ICONICS má společnost CIAT velké naděje na provozování ekologicky šetrného provozu s nízkými dopady a plánuje přidat Energy AnalytiX® na různá místa, aby se ještě více zlepšila spotřeba energie a její úspora.

Dnes musíme navrhnout obytné a pracovní prostory, které jsou bezpečné, pohodlné a udržitelné.

— Eric Blancard, Projektový manažer | CIAT