Category: Oil and Gas, Building Automation

LUKOIL

location icon

Moskva, Rusko

LUKOIL je významná mezinárodní, vertikálně integrovaná ropná společnost, která představuje 2,1 % celosvětové produkce ropy. Software GENESIS64 HMI/SCADA spravuje datové centrum v jejich nové kanceláři v Moskvě.

Výzvy

  • Poskytnutí maximální bezpečnosti a výkon obslužných systémů datových center a zároveň zjištění vysoké energetické účinnosti.
  • Umožnění nepřetržité kontroly.
  • Snadná centralizace správy funkčních režimů pro přiližně 5 000 datových bodů.

Výsledky

  • GENESIS64™ pomáhá operačnímu oddělení společnosti LUKOIL při účinném a bezpečném umístění zařízení do serverových stojanů a to na základě několika faktorů.
  • WebHMI™ zpřístupňuje stránky webovým prohlížečům.
  • Uživatelé jsou schopni prohlížet data z různých subsystémů v jednom okně, což umožňuje porovnání a analýzu informací bez dalších zpráv a zbytečného přepínání mezi okny.
left quotation mark

O společnosti

Společnost LUKOIL se sídlem v Moskvě v Rusku je význanou mezinárodní, vertikálně integrovanou ropnou a plynárenskou společností, která představuje 2,1 % celosvětové produkce ropy. Je to největší soukromá ropná a plynárenská společnost na světě díky osvědčeným zásobám ropy a je třetí největší soukromou ropnou a plynárenskou společností v těžbě ropy. LUKOIL zpracovává 16,3 % ruské produkce ropy a 16,7 % rafinace ropy v zemi. Je to jedna z největších ruských ropných obchodních skupin s příjmem 139 miliard USD a čistým příjmem přesahujícím 11 miliard USD. Její silná pozice je plodem 20 let práce na rozšiřování základů pro stanovení rezerv a zvyšování rozsahu podnikání prostřednictvím vyhledávání a provádění strategických transakcí.
right quotation mark

Ovládací prvky řízení navržené v GENESIS Ovládací prvky řízení navržené v GENESIS

O NVision Group

NVision Group je jedním z největších vývojářů a dodavatelů jedinečných řešení a služeb na ruském trhu IT. Jejich řešení pomáhají zákazníkům dosáhnout jejich strategických cílů jak zlepšením efektivity celé IT infrastruktury, tak optimalizací jednotlivých obchodních procesů. Společnost se specializuje na navrhování systémů používaných k výraznému snížení nákladů na podnikovou informatizaci. Jejich cílem je chránit podnikání klientů a vyvíjet nové služby a zároveň usilovat o zvýšení úrovně kvality.
Ovládací prvky řízení navržené v GENESIS Ovládací prvky řízení navržené v GENESIS

Nasazení softwaru společnosti ICONICS

Zobrazení komponenty grafu v LUKOIL Zobrazení komponenty grafu v LUKOIL
LUKOIL, ve spolupráci s NVision Group, vybral software společnosti ICONICS GENESIS64™ HMI/SCADA, včetně nástroje pro vizualizaci dat GraphWorX™64; centralizované konfigurační prostředí Workbench; GridWorX™64 nástroj pro vizualizaci/ovládání tabulky v reálném čase; distribuovaný systém AlarmWorX™64, celofiremní systém správy alarmů a TrendWorX™64 pro sběr dat, protokolování, mapování a analýzu dat pro celé zařízení. Společnost LUKOIL také používá automatizovaný software pro automatizaci v reálném čase WebHMI™ spolu s průvodcem publikováním GENESIS64.
Zobrazení komponenty grafu v LUKOIL Zobrazení komponenty grafu v LUKOIL
Menu vytvořené za použití GENESIS64 Menu vytvořené za použití GENESIS64

Shrnutí projektu

Společnost LUKOIL hledala ve své nové moskevské pobočce HMI/SCADA systém pro plánované datové centrum, nejnovější z mnoha rozšířené IT infrastruktury společnosti. Ve spolupráci se společností NVision Group hledala LUKOIL řešení, které může poskytnout maximální bezpečnost a výkon užitkových systémů datových center a současně zajistí vysokou energetickou účinnost. Počítačové místnosti datového centra společnosti LUKOIL zahrnují více než100 serverových stojanů, z nichž každý je navržen s výkonem 17kW.

Kromě toho společnost vyžadovala, aby její inženýrské sítě měly nepřetržitou kontrolu.

Společnost chtěla systém HMI/SCADA, který by mohl poskytovat odhady pro technologické a klimatické metriky datových středisek a mohl rychle získat informace o stavu všech uzlů systémů napájení a chlazení/klimatizace. Protože plánované datové centrum mělo zahrnovat přibližně 5 000 datových bodů, LUKOIL hledala řešení HMI/SCADA, které snadno centralizuje správu funkčních režimů pro inženýrské sítě.
Menu vytvořené za použití GENESIS64 Menu vytvořené za použití GENESIS64

Výhody systému

V současné době pomáhá sada GENESIS64 HMI/SCADA operačnímu oddělení společnosti LUKOIL při účinném a bezpečném umístění zařízení do serverových stojanů na základě:
  • Skutečné spotřeby energie podle konstrukce stojanu
  • Úrovně energetické zátěže pomocí elektrických fází
  • Jmenovitého poměru skutečné zátěže k zabudovaným přepínačům
Nový systém HMI/SCADA společnosti LUKOIL nyní pomáhá uživatelům monitorovat kritické případy a trendy, včetně odchylek distribuce energie pro každou úroveň systému elektrického napájení, od příchozích rozváděčů po určité serverové stojany. GENESIS64 se používá k vytvoření ergonomického návrhu rozhraní vyvinutého speciálně s ohledem na efektivitu obsluhy. Uživatelé nového systému nyní mohou prohlížet data z různých subsystémů v jednom okně, což umožňuje porovnávání a analýzu informací bez dalších zpráv a zbytečného přepínání mezi okny.

Závěr

Od výběru softwarových řešení společnosti ICONICS pro splnění projektových potřeb, navrhly LUKOIL a NVision Group ovládací prvky a rozhraní pomocí existujících šablon komponent nalezených v GraphWorX64 a komponent vyvinutých speciálně pro tento projekt. Společnosti zjistily, že díky širokým grafickým a funkčním schopnostem GENESIS64 mohou nyní uživatelé:

• Zpracovat vysoce kvalitní vektorové obrázky prvků infrastruktury
• Importovat data z připojených databází do přehledných tabulek
• Vytvářet přizpůsobené historické trendy
• Stahovat si zprávy za určitá období a z různých systémů
• Analyzovat různá data