Udržitelnost

Procesy, jako je hospodaření s energií, výroba obnovitelných zdrojů energie, úprava vody a odpadních vod a doprava, přispívají k udržitelnému rozvoji. Řešení udržitelnosti společnosti ICONICS poskytují těmto aplikacím kritické funkce, jako jsou analýzy denních hodin, výpočty uhlíku a energie, analýzy a zprávy, které zajišťují nejudržitelnější postupy v každém podniku.

Carbon Monitoring Carbon Monitoring

Předkonfigurované výpočty uhlíku

Využijte předkonfigurovaných výpočtů uhlíku pro měření a sledování výdajů na uhlík v jednom zařízení, v budově nebo v celém podniku.
Degree Day Management Degree Day Management

Analýzy denního stupně

Využijte analýzy denního stupně a dalších energetických výpočtů, abyste zajistili, že budovy budou pracovat s konzistentní teplotou, čímž se minimalizuje spotřeba energie.
Environmental Sustainability Analytics Environmental Sustainability Analytics

Analytics

Analytická analýza pákového efektu v podobě nástrojů Energy AnalytiX®, Facility AnalytiX® a Quality AnalytiX® pro přeměnu syrových dat na aktivní informace.
Renewable Energy Management Renewable Energy Management

Reporting

Jako plně integrovaný modul pro vytváření přehledů přenáší ReportWorX ™ 64 data do tabulek sestav pomocí síly aplikace Microsoft Excel. Jeho pokročilý plánovací program automaticky předává zprávy prostřednictvím webu, z obrazovky HMI nebo podle kritérií zadaných uživatelem.

Want to Get Started?REQUEST A DEMO
CONTACT US

Learn More

Downloads
Products