Internet věcí

Kompletní softwarová platforma pro automatizaci aplikací Cloud IoT

Digitální transformace je nejdůležitějším převratným technologickým trendem od zavedení osobního počítače. K překonání tohoto narušení usilují organizace o přizpůsobení svých procesů, technologií a obchodních modelů změnám, které vyžadují, aby zůstaly konkurenceschopné. Průmyslový internet věcí (IIoT) a Industrie 4.0 kombinují fyzická zařízení s Cloud a poskytují rámec pro maximalizaci provozní efektivity, ziskovosti a návratnosti investic.

Click below to learn more: