Analytics

Získejte přehled o operacích v reálném čase pomocí pokročilé analýzy dat.

Zobrazit související produkty

Co je Analytics?

Produkty Analytics převádějí velké množství dat v reálném čase, jako jsou data z výrobních nebo provozních operací, do vhodné inteligence. Tyto produkty zvyšují produktivitu, efektivitu, kvalitu a udržitelnost. Řešení Enterprise Analytics mohou být aplikována pro řešení běžných výzev v oblasti podnikové inteligence (BI). Například, jak expertní systémy, tak strojové učení mohou být aplikovány do Big data, což vede k vizualizačním a reportovacím řešením pro energetickou optimalizaci, detekci a diagnostiku poruch, prediktivní údržbu, kontrolu kvality SPC a efektivitu zařízení. Společnost ICONICS nabízí sadu analytických řešení, která využívá tyto technologie a poskytuje okamžité výhody pro libovolnou aplikaci.

Asset 127

Jak to funguje

Analytické nástroje organizují kritické operační informace pomocí uživatelsky definovatelné sítě založené na S95 pro analýzu, sledování a operace. V každém analytickém produktu je zahrnuto široké spektrum analytických funkcí. uživatelé jsou také schopni rozšiřovat takové analýzy pomocí vlastních výpočtů. Naše analytické produkty poskytují bohaté a dynamické vizualizační nástroje, které poskytují stručné a vhodné informace pro samotnou aplikaci i pro uživatelskou roli.
 

How Analytics Works Diagram Part 1 How Analytics Works Diagram Part 2 How Analytics Works Diagram Part 3

Výhody Analytics

Snadná konfigurace na základě aktiv

Snadno vyberte jedno nebo více aktiv pro analýzu požadavků na spotřebu energie nebo údržbu zařízení.

Kompletní řešení kvality SPC

Poskytujeme rozsáhlý soubor výpočtů SPC, kontrolních dagramů, přehledů dashboardů a standardních přehledů, které zvyšují kvalitu produktu a snižují šrot.

Pokročilá správa energií

Snižte náklady spojené s energií, uhlíkovou stopu a spotřebu.

Vizuální OEE, KPI a analýza operační excelence

Vybavte rozhodující činitele přesnou výrobní inteligencí v reálném čase s KPI jako je OEE, doba cyklu, průchodnost a další.

Prediktivní údržba pro správu zarřzení

Použijte přizpůsobitelné poruchové pravidlo pro výpočet pravděpodobnosti selhání zařízení a upozornění na okamžitou akci.

Správa alarmů, hlášení a analýza

Poskytujeme přehled o frekvenci výstrah, statistikách, uživatelských potvrzeních, prioritních distribucích a skrytých korelacích.

Jak funguje nástroj Analytics pro vaše průmyslové odvětví

Analytics pro automatizaci budov

Zákazníci v oblasti automatizace budov mohou okamžite využít úsporu nákladů a času prostřednictvím řešení pro analýzu energie a zařízení.

Přečtěte si více →

Analytics pro potravinářský průmysl

Chápeme důležitost produktivity a zajištění kvality v potravinářském průmyslu a zavazujeme se k optimalizaci vašich činností.

Přečtěte si více →

Analytics pro výrobu

Výrobci vyžadují prostředky, které současnš zvyšují produktivitu a kvalitu a zároveň snižují stav alarmů a lépe chápou použití energie, příznaky poruchy a její příčiny.

Přečtěte si více →

Analytics pro farmaceutický průmysl

Kontrola kvality je pro farmaceutické zákazníky nejdůležitější. Přidejte produktivitu, alarm, energii a analýzu zařízení, abyste dokončili obraz úspor.

Přečtěte si více →

Analytics pro udržitelný rozvoj

Energetická analýza a analýzy zařízení pomáhají organizacím udržet se na svých ekologicky zaměřených projektech na cestě tím, že poskytují informace o aktuálních i historických datech pro informovaná rozhodnutí.

Přečtěte si více →

Analytics pro energii

Chce to energii k výrobě energie, takže není překvapením, že se zákazníci z energetiky také spoléhají na řešení pro analýzu energie a zařízení společnosti ICONICS.

Přečtěte si více →

Související produkty

graphic_products
Škálovatelný  •  Rychlé nasazení  •  Efektivní

Zvyšte efektivitu a snižte spotřebu pomocí nástroje energy AnalytiX, který vám umožní analyzovat spotřebu energie. Snižte svou uhlíkovou stopu, vizualizujte a identifikujte svá neefektivní aktiva a analyzujte trendy s Energy AnalytiX.

Více informací
Prediktivní  •  Real-Time  •  Robustní

Pomocí nástroje Facility AnalytiX můžete detekovat a diagnostikovat závady ve svých budovách nebo zařízeních. Informujte své uživatele v reálném čase, kdy jsou zjištěny abnormální podmínky a vyřešte anomálie předtím, než se promění v probémy. Vizualizujte data o poruchách pomocí vysoce konfigurovatelných diagramů.

Více informací
Flexibilní  •  Snadné použití  •  Standardizovaný

Zlepšete kvalitu produktu a snižte zmetkovost pomocí technologie Quality AnalytiX. Quality AnalytiX je analytické řešení pro kontrolu kvality v reálném čase, které vám pomůže udržet shodu se Six Sigma. Použijte ovládací panely, řídící diagramy, vestavěné výpočty SPC a standardní přehledy kvality, abyste přesvědčili o mimořádných výsledcích a získali kontrolu nad kvalitou produktu.

Více informací

Chcete začít?

Spojte se s námi

Chcete začít s řešeními společnosti ICONICS? Spojte se s týmem prodeje na jedné z našich celosvětových poboček.

Kontaktujte nás