Chytrá budova definována

Pojem „chytrá budova“ získává v posledních letech na popularitě hlavně ve světě automatizace, takže se pojďme ujistit, že jsme na stejné vlně, pokud jde o to, co máme na mysli, když řekneme „chytrá budova“ a teprve poté se probereme k jejím hodnotám. Inteligentní budova je definována jako soubor dynamicky propojených inteligentních systémů, které jsou interoperabilní díky akumulaci, sdílení, analýze a působení na základě kolektivních dat systému automatizace. Pokud je platforma inteligentních budov navržena správně a efektivně bude mít za následek efektivnější, bezpečnější, a především produktivnější aktivum, které má schopnost se během své životnosti neustále vylepšovat. Vzhledem k tomu, že v našem současném propojeném světě je již tradičně používaná vrstvená organizace dat nefunkční, potřebujeme nyní budovy, které jsou o službách a zainteresovaných stranách. Potřebujeme chytré budovy.

Podívejme se tedy na hodnotu chytrých budov z pohledu jejích stran čili z pohledu pronajímatelů, správců zařízení, uživatelů a především služeb, které jim poskytují. Hodnota pro pronajímatele spočívá v zachování památkové hodnoty budov, posílení atraktivity bydlení a zlepšení komfortu pro obyvatele. Hodnota pro správce zařízení zahrnuje kontrolu (optimalizaci provozu, údržby a nákladů) a neustálé zlepšení v energetické účinnosti budovy. Pro obyvatele spočívá hodnota inteligentní budovy v tom, že nabízí přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů, aby byl zajištěn maximální komfort v jejich obytném nebo pracovním prostředí. Nyní k vysvětlení Digital Twin.

Digital Twin

Pokud pracujete v průmyslových procesech nebo výrobě a jste důvěrně obeznámeni se související technologií, pravděpodobně tento termín slýcháváte často. Pro ty, kteří jsou možná méně obeznámeni začneme analogovou myšlenkou „Digital Twin“, která existuje již nějakou dobu. Lze ji vystopovat až do 60. let, kdy NASA stavěla repliky svých kosmických lodí, aby je simulovala a prostudovala detaily jejich fungování a vyřešila praktické i potencionální problémy. Dobrým příkladem je film „Marťan“ od Ridleyho Scotta, kde hraje Matt Damon. Postava Matta Damona (Dr. Mark Watney) je považována za mrtvou po nehodě během obrovské bouře na povrchu Marsu a stanice je opuštěna svou posádkou. Později posádka i NASA zjistí, že Mark je stále naživu na Marsu, takže musí přijít s řešením, jak jej zachránit, než umře hlady. Tým NASA potřebuje v neobvyklé situaci vyřešit mnoho technicky obtížných problémů, proto postaví skutečný model kosmické lodi. Díky této metodě známé jako technologie Digital Twin získají lepší povědomí a vhled do toho, jak problémy vyřešit. Na další velmi základní úrovni digitálního dvojčete používají týmy produktového a procesního inženýrství běžně 2D/3D vykreslování a simulace procesů jako základní součást svých činností pro porozumění a řízení operací.

Techničtější a přesnější definice Digital Twin je však toto: Virtuální model navržený tak, aby přesně odrážel fyzické zařízení. Zkoumané zařízení je vybaveno hodnotovými senzory souvisejícími s jeho funkčností. Tyto senzory produkují data o různých aspektech kritických pro výkon aktiva, jako je energie, teplota a výchozí stav každého zařízení, jako je třeba automatický ventil. Data jsou integrována do systému zpracování a aplikována na digitální kopii. Digitální dvojče nebo virtuální reprezentace systému či objektu je aktualizována daty v reálném čase a využívá strojové učení, simulaci a uvažování. Jakmile se toto všechno stane je potřeba data spravovat. Tyto hodnoty mohou zahrnovat rychlost změny, prahové limity, cíle a historické vzory.

ICONICS a Microsoft poskytují doplňkové technologie

ICONICS a Microsoft se dobře doplňují, pokud jde o aplikace Digital Twin. ICONICS hraje na dvou úrovních, první je správa dat pro zlepšení produktivity budovy a celkového výkonu. Druhým je vytváření klíčových ukazatelů výkonu a grafických replik na podporu zařízení a očekávání. Technologie ICONICS nabízí komplexní platformu IoT a softwarová řešení pro chytré budovy, která jsou založena na komponentu Azure Digital Twins, která umožňuje integraci různých řešení třetích stran nebo proprietárních řešení, ke kterým jsou připojeny senzory různých budov a staveb. Platforma Microsoft Azure Digital Twins poskytuje služby jako je umělá inteligence (AI), strojové učení (ML), analytika a poskytuje také škálovatelnost. Dalším důležitým aspektem aplikací digitálního dvojčete je kybernetická bezpečnost, tedy bezkonkurenční zabezpečení a dodržování předpisů, které zajišťuje přístup a bezpečnost vašich dat.

Portfolio ICONICS se nativně integruje s Microsoft Azure, aby poskytovalo cloudovou škálovatelnost i zabezpečení z vašich zařízení až po edge a do cloudu. Celkově lze tento flexibilní a škálovatelný přístup k informacím využít k rozhodování na základě dat. Provozní řízení je proto transformováno prostřednictvím vysoce rozšířeného rozhodování o zařízeních a operacích. V této technologii je toho samozřejmě více, což je vysvětleno v jednom z našich webových vysílání ICONICS Transform 360 webcasts “Dělejte lepší rozhodnutí o svém provozu a zařízení pomocí Digital Twins.

Jak funguje software ICONICS a technologie Azure Digital Twins pro chytré budovy

Uživatelé ICONICS tradičně berou svá data ze svých inteligentních budov a přenášejí je do cloudu pomocí místních ICONICS GENESIS64 systémů. Abychom mohli využít technologii Digital Twin, ICONICS umožnila to, že místo předávání dat do GENESIS64, se data předávají do cloudové aplikace, nativní cloudové aplikace založené na Microsoft Azure Digital Twins. Ke sběru dat používáme naši technologii brány ICONICS IoTWorX, která pak data automaticky nahrává do Azure Digital Twin. Namísto místního sytému, který není škálovatelný, a proto není praktický ani flexibilní, je lepší mít cloudová nativní řešení a aplikace, které jsou škálovatelné, flexibilní, bezpečné a umožňují, aby vaše data byla dostupná všude, protože jsou v cloudu.

Navíc můžete mít nepřetržitou integraci těchto aplikací, protože data jsou v cloudu. Pomocí standardních komunikačních kanálů můžete získat data jakýmkoliv způsobem a pro jakékoli použití, které zrovna potřebujete. Můžete vytvářet umělou inteligenci, strojové učení a analytiku. Dále můžete vypočítat poruchy a spotřebu energie, generovat alarmy nebo vizualizovat svá data prostřednictvím vysoce přizpůsobitelných řídících panelů. Vaši inženýři a operátoři pak mohou tato data použít k pochopení toho, co se děje ve vašich provozech a k rychlé reakci na jakýkoli problém. Díky této technologii mají uživatelé svobodu vytvářet a využívat vlastní řešení s přidanou hodnotou.

Data jsou v cloudu díky ICONICS IoTWorX a jakmile budete v cloudu můžete maximalizovat jejich význam – jsou zcela rozšiřitelná a dostupná všude. Tato zvýšená dostupnost a flexibilita poskytuje další příležitosti pro statistiky a rozhodování na základě dat. A v konečném důsledku tato technologie povede váš tým k výrazné optimalizaci vašich operací.

Rozšíření konceptu Digital Twin na tovární automatizaci

Doteď jsme v článku mluvili o tom jak se software ICONICS a Azure Digital Twins využívají pro inteligentní automatizaci budov. ICONICS však tento koncept rozšiřuje, aby byl dostupný i pro chytrou automatizaci továren. V dnešní době může nástup do továrny trvat hodiny, dny nebo dokonce měsíce inženýrského času. V budoucnu je cílem používat software ICONICS a Azure Digital Twins v továrnách k automatické konfiguraci, zpracování a publikování dat do cloudu, aniž by byly potřeba všechny ty hodiny. To bude obrovská úspora zdrojů, osobního času a peněz.

Technologie Industry 4.0 Smart Core jsou zásadní pro úspěch

Doufejme, že nyní lépe rozumíte tomu, co znamená digitalizace vaší chytré budovy pomocí softwaru ICONICS a Azure Digital Twins. Chytré procesy a operace jako součást Industry 4.0. tu zůstanou a zcela jistě představují budoucnost tohoto odvětví. Schopnost implementovat základní technologie, které jsou pro ně zásadní, jako jsou ICONICS GENESIS64 a Azure Digital Twins je pro vás zásadní, abyste mohli lépe rozhodovat o svých zařízeních a operacích. Jsou důležité pro provozní výsledky, o které usilujete, jako je zvýšená účinnost a snížená spotřeba energie, náklady a prostoje a celkově pro lepší řešení problémů a plánování údržby. Výsledkem je, že vy a vaše organizace budete schopni konkurovat, a především prosperovat na příslušných průmyslových trzích.

Potřebujete-li důkladněji vysvětlit, jak používat technologii Digital Twins pro vaši chytrou budovu, můžete se podívat na naše webové vysílání Dělejte lepší rozhodnutí o svém provozu a zařízení pomocí Digital Twins.Dozvíte se také o vynikajícím případu použití zahrnujícího jednoho ze zákazníků ICONICS, Bouygues Energies a Services a uvidíte ukázku využití.