Celý svůj život jsem žila v místech, kde jsou léta horká a vlhká, ale minulé léto posunulo termín “vlna vedra” na zcela novou úroveň a to hned v několika oblastech. Nové Mexiko, Arizona, Florida a Maine zažily nejteplejší červenec v historii a 13 dalších států mělo červencové teploty ve škále top 10 zaznamenaných teplotních rekordů. Ve Španělsku museli kvůli nadměrným teplotám sklízet víno v nočních hodinách. Extrémní počasí letos způsobilo požáry v Kanadě a na havajském ostrově Maui. Je to šílené! Bohužel, dopady změn klimatu jsou velice závažné a znepokojivé. 

Naše země je domovem nás všech a je odpovědností - lidí, vlád a průmyslu - se o ni starat. Většina průmyslových odvětví se zaměřila na udržitelnost tím, že se snaží zvýšit energetickou účinnost a snížit emise uhlíku, přičemž jedním z nich je i průmysl elektrických vozidel a jeho dodavatelé. To dává smysl, když se na průmysl EV a jeho dodavatele díváme nejen jako na vzory udržitelnosti, ale také jako na paprsek naděje v boji proti změně klimatu a jejím ničivým dopadům. To je důvod, proč je pro tyto organizace klíčové, aby zajistily udržitelnost ve svých výrobních procesech, což mohou pomocí pokročilého automatizačního softwaru. Řeknu vám jak na to, ale nejprve chci stručně vysvětlit, co to automatizační software je.  

Automatizační software  

Automatizační software zefektivňuje a optimalizuje průmyslové výrobní procesy a infrastruktury prostřednictvím zachycování, analýzy a správy provozních dat a prostřednictvím monitorování, vizualizace a řízení procesů a zařízení. Tento software je zásadně klíčový pro to, aby organizace porozuměly svým procesům, a co je důležitější, aby mohly činit rozhodnutí založená na datech, která je mohou vést k uhlíkové neutralitě a udržitelnosti. Tato technologie je navíc páteří průmyslového internetu věcí (IIOT) a propojených chytrých továren, budov a provozů. Používání automatizačního softwaru je proto nezbytným krokem k energetické účinnosti ke snížení emisí uhlíku a významně napomáhá regulačnímu výkaznictví. Tento software toho ale umí mnohem více, takže se podíváme na některé další oblasti, ve kterých automatizační software přispívá k udržitelnosti.

Jak může automatizační software urychlit vaše úsilí o udržitelnost

Automatizační software transformuje provozní data do intuitivní vizualizace kontextualizovaných informací, takže personál může lépe porozumět výrobním procesům a činit informovaná rozhodnutí, která zajistí efektivní provoz. Konkrétně některé ze způsobů, jak lze automatizační software použít k urychlení úsilí o udržitelnost zahrnují:

  • Operations Management: Automatizační software poskytuje „oči na výrobní proces“ pro pokročilé provozní monitorování a řízení. Díky této vizualizaci a informacím mohou zaměstnanci činit rozhodnutí na základě dat, která zvyšují provozní efektivitu a podporují optimalizaci procesů.
  • Energy Management: Automatizační software umožňuje personálu sledovat a řídit spotřebu energie z různých úhlů, jako je stroj, linka, směna, továrna nebo dokonce jednotka vyrobeného produktu. Mohou pak porozumět tomu, jak optimalizovat spotřebu energie a jak zlepšit výrobní proces, aby se snížila spotřeba energie a emise uhlíku.
  • Alarm Management: Automatizační software může kromě poruch zařízení informovat personál o abnormálních podmínkách nebo událostech, což jim umožňuje rychle reagovat. To také může pomoci snížit spotřebu energie a plýtvání.
  • Predictive Maintenance Management: Automatizační software analyzuje data ze senzorů a zařízení v reálném čase a identifikuje potencionální problémy. Tato schopnost zabraňuje velkým prostojům a provozním poruchám a zabraňuje zbytečné spotřebě energie a plýtvání spojené s neplánovanou údržbou.
  • Waste Management: Automatizační software lze použít k dosažení efektivního nakládání s odpady, což je zásadní pro dosažení uhlíkové neutrality. Dělá to tím, že umožňuje organizacím monitorovat procesy produkce a likvidace odpadu a šetřit energii a příslušné zdroje.
  • HVAC Systems Management: Automatizační software může organizacím pomoci monitorovat a řídit prostředí jejich zařízení a budov, což je nedílnou součástí dosažení uhlíkové neutrality. Software lze použít k optimalizaci chlazení, vytápění a ventilace, čímž se minimalizuje spotřeba energie a emise uhlíku.
  • Regulatory Report Management: Automatizační software může hrát klíčovou roli při usnadnění povinného regulačního reportingu. Software zjednodušuje sběr dat a analýzu provozního monitorování a kontrol, aby bylo zajištěno dodržování složitých předpisů. Používání tohoto softwaru snižuje lidskou chybu důsledným ověřováním dat a také minimalizuje nepřesnosti a sankce. Tento software lze použít ke generování včasných automatických zpráv, aby byly splněny regulační lhůty, čímž se uvolní personál pro důležitější provozní úkoly.

To jsou jen některé ze způsobů, jak průmysl EV a jeho dodavatelé mohou využívat automatizační software k realizaci udržitelnosti. Ve skutečnosti je řízení výroby energie v dnešní době tak zásadní, že některé pokročilé automatizační softwary, jako je sada produktů ICONICS, zahrnující specializovaná řešení právě pro tento účel. ICONICS Energy AnalytiX je systém pro monitorování, analýzu a správu energie, který poskytuje vizualizaci energetických metrik v reálném čase. Zahrnuje vestavěné výpočty, analýzy pro personál ke správě a tím ke snížení spotřeby energie. Umožňuje také snadné generování zpráv, které jsou vyžadovány pro dodržení předpisů. 

Chytrá výroba prostřednictvím automatizačního softwaru je klíčem k uhlíkové neutrální výrobě

V tomto desetiletí si zpracovatelský průmysl, včetně odvětví EV a jeho dodavatelů uvědomil, že již nemohou klást důraz pouze na zisk – již nemohou klást důraz na zisk na úkor životního prostředí. Musí však do svých operací začlenit udržitelnost, aby zmírnily svůj dopad na životní prostředí. A mohou toho dosáhnout digitalizací svých operací pomocí automatizačního softwaru, což lze snadno provést, aniž byste museli vykrást banku.

Automatizační software, jako je ICONICS, integruje všechny komponenty do výrobního procesu a poskytuje provozní vizualizaci v reálném čase. Zaměstnanci pak mohou provádět akce na základě dat, aby zajistili neustálé zlepšování, které vede k energetickým účinným a udržitelným operacím. Použitím automatizačního softwaru může průmysl EV a jeho dodavatelé přinést inteligentní výrobu – klíč k dosažení uhlíkové neutrality a zajištění udržitelnosti. Koneckonců už to není otázka volby, ale naléhavosti. 

Můžete si přečíst více o tom jak vám ICONICS Energy AnalytiX může pomoci sledovat a řídit vaši spotřebu energie, a dokonce si můžete stáhnout bezplatnou zkušební verzi naší sady ICONICS, abyste z první ruky viděli, jak může náš software pomoci vaší společnosti s jejími iniciativami v oblasti udržitelnosti.