Tento blog je první částí ze dvoudílné série zkoumající, jak dosáhnout zvýšení efektivity výroby prostřednictvím celkové efektivity zařízení (OEE) a ztrátového nasazení. Druhá část pokračuje v tomto rozhovoru o tom, jak dosáhnout prediktivního povědomí o efektivitě výroby.

Uvažování o zlepšení průmyslové výroby jako o kontinuu

Vždy přemýšlím o jakémkoli druhu „zlepšení“ jako o kontinuu – jako o rovině nepřetržitého pohybu vpřed k tomu, abychom se stali „lepšími“. Pokud jste ve výrobě, pak je toto kontinuum zlepšování s největší pravděpodobností součástí provozního přístupu vaší organizace, která se zaměřuje na neustálé zlepšování efektivity a propustnosti, kvality produktů, spotřeby energie a nákladů, efektivity práce, spolupráce a dalších. Všechny tyto aspekty jsou samozřejmě zaměřeny na udržení náskoku před konkurencí. Když tedy ICONICS a naši partneři zahájí konverzaci o zvýšení efektivity s výrobním zákazníkem, obvykle si položíme nějakou formu otázky: „Co doufáte, že získáte na konci tohoto projektu?“ Překvapivá odpověď mnoha zákazníků je, že hledají nějaký „magický zisk“ ve své výrobní efektivitě. Nejsou si zcela jisti, co potřebují, ale vědí, že potřebují zlepšit efektivitu, kvalitu, výkon a dobu provozuschopnosti. Chtějí „magický zisk“, ale nejsou si jisti, co to je nebo jak jej dosáhnout.

Když se do této konverzace ponoříme hlouběji, skutečně dojde k tomu, že hledají způsob, jak dosáhnout datové korelace, která poskytne odpovědi a zvětší porozumění jejich současným provozním výzvám. Pokud tuto konverzaci vezmeme ještě dále, obvykle vede nejen k hledání korelace dat a odpovědí na aktuální výzvy, ale také k hledání určitého prediktivního povědomí. Zákazník hledá nějaký náznak toho, že jeho výkon a účinnost neklesne. (Tomu se věnujeme ve druhé části této blogové série.) Jako podklad pro pochopení toho, jak dosáhnout těchto magických zvýšení efektivity výroby, je důležité projít si čtyři klíčové aspekty úspěšného projektu efektivní výroby.

Čtyři klíče k úspěšnému projektu efektivity výroby

  1. Prvním klíčem k úspěšnému projektu efektivity výroby je mít správnou sadu technologií. Chcete hledat dodavatele (třeba jako ICONICS), který má stabilní pokročilou technologii pro tento typ projektu spolu s partnerskými aplikacemi, které lze integrovat do aplikace a poskytnout tak přehled o zvýšení efektivity.
  2. Za druhé, musí existovat dlouhodobý závazek k dosažení cíle. Když se podíváte na efektivitu výroby, často to nikdy není projekt typu „jednou a je hotovo“. Nemůžete nasadit systém a říct: „Skvělé, dosáhli jsme zisků; vše jsme opravili. Konec, můžeme jít všichni domů.“ Je to vždy opakovaný proces. Jak se dozvíte více o svém výrobním procesu, dozvíte se také to, jak jej vyladit, abyste dosáhli dalších vylepšení. Berte to spíše jako cestu než jako cíl.
  3. Za třetí, je obzvláště důležité mít k implementaci k dispozici správný tým lidí. Z naší strany, když zahajujeme projekt samozřejmě známe technologii a známe naši platformu. Ze strany zákazníka znáte jeho potřeby, konkrétní procesy a aplikace. Ne vždy, ale máme sdílené znalosti o doménách toho druhého. Zde vstupují do hry systémoví integrátoři (jako je Data Acuity) – mohou pomoci překlenout tuto propast a mít na místě správnou osobu, která má povědomí o obou systémech. Nejenže přesně rozumí technologii, ale také rozumí aplikacím do té míry, že vědí, čeho je potřeba dosáhnout a jak toho dosáhnout. Nejen jak to udělat, a to i s úsporou nákladů, ale hlavně efektivním způsobem, který umožní budoucí růst a rozšíření aplikace. Takže je to opravdu klíčový prvek. Potřebujete správný tým lidí, kteří rozumí potřebám projektu, abyste zajistili úspěch jakéhokoliv projektu efektivity výroby.
  4. Za čtvrté, je důležité, abyste vy a vaše společnost byli v pozici pro dlouhodobé vlastnictví projektu. Je nezbytné, abyste nebyli závislí na nás ani na jiném prodejci. Samozřejmě, že v případě potřeby propůjčíme naše odborné znalosti, ale naším cílem je vzdělávat vás, jak efektivně řešit vlastní výkonnost výroby způsobem, který je škálovatelný a prověřený do budoucna. Chceme nastavit správné myšlení zákazníků pro dlouhodobý závazek, samostatný růst a vývoj vašeho systému.

V rámci jakékoliv konverzace o efektivitě výroby jsme se naučili, že k architektuře takových systémů musíme vždy přistupovat opatrně, protože tyto projekty nejsou statické, ale dynamické. Mění se v průběhu času a soustavně rostou. Stávají se dlouhodobými vztahy a příležitostmi pro naše zákazníky k zvětšení jejich efektivity. Takže se podíváme na celkovou efektivitu zařízení.

Celková efektivita zařízení (OEE)

Udělejme krok zpět a zamysleme se nad různými druhy automatizačních disciplín, které se mohou nakonec dotknout efektivity výroby nebo projektu sběru dat automatizace. Ty obecně začínají něčím, co se nazývá Celková efektivita zařízení (OEE), ale mohou také zahrnovat správu alarmů, správu aktiv a jejich využití, správu energie, využití práce, sledovatelnost produktů a genealogii. Kromě toho mohou do hry vstoupit věci jako sledování údržby a automatizace záznamů pozorování spolu s něčím, co se nazývá poke yoke, což je provozní standardní postup spojený s kontrolou kvality. Takže během životnosti projektu existuje celá řada různých disciplín, které mohou být zapojeny. Zaměřme se ale na OEE, protože to bývá metrika a klíčový ukazatel výkonu, který nám umožňuje zaměřit naše omezené zdroje na oblasti, které mají potenciálně největší zisk. OEE nám může říct, kam investovat naše zdroje, abychom co nejvíce zlepšili účinnost procesu.

Tři složky OEE: Dostupnost, výkon a kvalita

Metrika OEE poskytuje jasné pochopení rozdílu mezi množstvím prodejného produktu, které aktivum vyrobilo. Klíčovým vhledem, který chceme z této metriky získat je úplné pochopení toho, jaké zdroje bychom měli přiřadit ke kterým prioritním problémům. OEE je měření účinnosti na nejvyšší úrovni a je rozděleno do tří samostatných skupin. Tyto tři skupiny jsou dostupnost, výkon, kvalita. Dostupnost nám poskytuje míru doby, po kterou aktivum v provozu v porovnání s dobou, po kterou bylo aktivum v provozu naplánováno. To zohledňuje dobu, kdy bylo naplánováno, že aktivum nebude v provozu, například v neděli. Výkonnost nám umožňuje měřit množství produktu, které aktivum skutečně vyrobilo během provozní doby ve srovnání s ideálním množstvím, které by toto aktivum mohlo vyrobit. Kvalita ním umožňuje měřit dobrý produkt oproti špatnému, ale pouze pro produkt skutečně vyrobený. Rozebrání těchto tří témat nám umožňuje rychle analyzovat skutečnou povahu ztráty efektivity a podniknout konkrétní kroky k jejímu zlepšení. Existuje však i další téma, které je pro OEE zásadní.

Kritický bod pro OEE: Ztráta rozvoje

Další metrikou, která je často přehlížena a kriticky ohrožuje zvýšení efektivity je ztrátové nasazení, které na rozdíl od OEE bere v úvahu faktory mimo provoz stroje. Když jsme například spočítali, že dokážeme vyrobit 500 lahví oleje denně, ale vyrobíme jen 300, kam se těch 200 lahví podělo? Ztrátové nasazení jako měřidlo zahrnuje OEE, ale dává nám mnohem větší přehled o skutečné ztrátě produkce. U ztrátového nasazení začneme tím, že zjistíme, jaké je celkové množství produktu, které bychom mohli vyrobit v ideální situaci 24/7/365 bez ztráty efektivity. Odtud se zaměříme na následující body:

  1. Množství prodávaného produktu, který jsme skutečně vyrobili.
  2. Druhou oblastí je ztráta efektivity, kterou lze připsat chybám stroje nebo samotného aktiva.
  3. Třetím segmentem je ztráta efektivity, připisovaná nutným procesům okolo aktiva, například čekání na materiál, operátory či pokyny.
  4. Dalším důvodem ztráty efektivity je čas využitý například k preventivní údržbě, čištění nebo výměně. To nás také připravuje o produkci.
  5. Posledním bodem je úmyslná ztráta efektivity, zdůvodněna například vypnutím linky během přestávky či naplánované neaktivity během neděle.

Jak již bylo uvedeno, nasazení metrických ztrát plně zahrnuje OEE, ale tento dodatečný článek poskytuje ještě lepší přehled o potencionální ztrátě efektivity a může vás jasněji nasměřovat k magickým ziskům, které hledáte.

OEE případ použití – Projekt efektivity výroby olejů Catania

Catania Oils se sídlem v Massachusetts v USA je rodinným výrobcem konvenčních, projektem neověřených organických olejů bez GMO (jako je olivový olej, řepkový a avokádový olej) pro ingredience, stravování a maloobchodní trhy. Společnost chtěla identifikovat potencionální zvýšení produkce s využitím sady nástrojů ICONICS a odborných znalostí systémového integrátora Data Acuity. Dan Bracket, víceprezident pro operace ve společnosti Catania Oils vysvětluje:

„První věc, kterou jsme chtěli udělat, bylo určit kolik případů za minutu vyrábíme, abychom mohli určit efektivitu našich linek. To nás přivedlo k ICONICS a Data Acuity k lepšímu zaměření na tyto informace. Data sbíráme pravidelně prostřednictvím ICONICS. Získáváme data z každé linky, produktu i pracovních směn. Tato data se shromažďují v databázi a každý den nám vychází zpráva, abychom mohli určit, jak každá z linek běží.“

S 30 lety zkušeností s nasazováním automatizačních systémů věděl prezident společnosti Data Acuity Jim Desrosiers, že se při přístupu k tomuto projektu efektivity výroby nesmí soustředit na jedinou chybu stroje nebo závadu kvality, ale na proces jako celek. Tento přístup poskytl cenný náhled, který umožnil společnosti Catania Oils využít ještě většího zvýšení efektivity v průběhu projektu.

Správný přístup a tým přináší zvýšení efektivity výroby

Dosažení nárůstu efektivity výroby je skutečné a hmatatelné se správným přístupem a týmem. ICONICS a systémový integrátor Data Acuity mají odborné znalosti, zkušenosti a dlouhodobé partnerství, aby vás a vaši společnost provedli úspěšným projektem. Zůstaňte naladěni na druhou část této blogové série, která se bude zabývat tím, jak dosáhnout prediktivního povědomí o efektivitě výroby. Pokud však nechcete čekat, můžete zakončit čtení tohoto článku shlédnutím webového vysílání ICONICS Transform 360 webcast „Dosahování magických zisků v efektivitě výroby“. Vedoucí oddělení prodeje řešení ICONICS Jotham Kildea a prezident Data Acuity Jim Desrosiers se zde zabývají, jak využít OEE a ztrátové nasazení ke zlepšení provozní efektivity vaší výroby.