Abychom plně porozuměli digitální transformaci, je důležité porozumět jejímu kontextu, který vychází z hlavních principů Průmyslu 4.0. Čtvrtá průmyslová revoluce neboli Průmysl 4.0, zahrnuje integraci pokročilých digitálních technologií a průmyslových procesů s cílem vytvořit chytré továrny a inteligentní infrastruktury, které výrazně zvýší provozní efektivitu. Inteligentní továrny a procesy Průmyslu 4.0 kombinují Internet věcí (IoT), automatizační technologii, velká data a jejich analýzu, strojové učení a umělou inteligenci. Výsledkem je neuvěřitelná propojenost strojů a systémů pro sběr, výměnu a analýzu dat v reálném čase pro rozhodování na základě dat. Výsledkem jsou také inteligentní, agilní a adaptivní systémy, které přinášejí optimalizovanou produktivitu a konkurenceschopnost. Digitální transformace zásadně změnila průmyslovou výrobu i procesy a přinesla obrovskou provozní hodnotu, takže dává smysl, proč je digitální transformace dnešní realitou.

Digitální transformace – zásadní změna v průmyslové výrobě a procesech

Digitální transformace, která je úzce spjata a často považována za výsledek Průmyslu 4.0, označuje proces, který mnozí nazývají cestou, začleňováním digitálních řešení, strategií a pokročilých technologií do tradičních průmyslových procesů. Proč zásadně měnit průmyslovou výrobu a procesy, přece k dosažení výrazně lepších operací, efektivity práce a produktivity. Výsledné inteligentní továrny a procesy mají výrazně vylepšené možnosti – můžete toho udělat mnohem víc. Zde je drobná analogie. Představte si, o kolik progresivnější, užitečnější a efektivnější je chytrý telefon ve srovnání s tradičním telefonem.

Tradiční mobilní telefony lze využít k volání, zprávám a fotografování, ale nelze je připojit k internetu. Takže víte, co to znamená. Tyto telefony nemají všechny úžasné, pokročilé a extrémně pohodlné technologie a aplikace, které zjednodušují váš život. Totéž platí, když porovnáme chytré továrny s tradičními továrnami. Chytré továrny a chytré průmyslové procesy jsou díky digitální transformaci míle před tradičními továrnami a procesy, pokud jde o provozní schopnosti a efektivitu. A proto máte možnost škálovat a přijímat neustále vyvíjející se technologie, abyste se mohli neustále posouvat vpřed pro vyšší zisk a konkurenceschopnost.

Proto je zřejmé, proč většina průmyslových výrobních organizací a infrastruktur je již na své cestě digitalizace, přičemž malé procento ještě musí začít. Odhaduje se, že 70 % společností buď má zavedenou strategii digitální transformace, nebo na jedné pracuje, a 7 % společností již svou digitální transformaci plně implementovalo. Navíc se očekává, že celosvětové výdaje na digitální transformaci letos dosáhnou 6,8 bilionu dolarů. Digitální transformace je naší současnou realitou, takže dalším krokem by bylo zjistit, kde vaše společnost na této cestě je, i kdyby byla teprve na začátku. Podívejme se, jak to udělat.

Jak vyhodnotit, kde jste na cestě digitální transformace

Dobrým způsobem, jak posoudit, kde se na své cestě digitální transformace nacházíte, je porozumět základním krokům digitální transformace společnosti a poté je použít jako měřítko k identifikaci toho, kde se v tomto procesu nacházíte. Níže jsem vysvětlila, jak může organizace postupovat při své digitální transformaci.

 1. Definujte cíle digitální transformace vaší společnosti. Mnoho aspektů vašich výrobních a průmyslových procesů (jako jsou provozní, logistické, údržbové a workflow aspekty) lze zlepšit díky lepší provozní viditelnosti a efektivitě, kterou získáte díky digitální transformaci. Podívejte se tedy na oblasti, které můžete a potřebujete transformovat a zlepšit pomocí digitalizace. Odtud může vaše společnost určit, které digitální technologie/řešení jsou zapotřebí k dosažení vašich cílů.
 2. Zhodnoťte úroveň digitální vyspělosti vaší společnosti. Vyhodnocením digitální vyspělosti vaší společnosti můžete porozumět jejím digitálním schopnostem a úrovni, na kterou může využít dostupné technologie. Tímto způsobem můžete lépe měřit a definovat své cíle digitální transformace.
 3. Vyhodnoťte digitální dovednosti a znalosti svých zaměstnanců. Úspěch digitální transformace vaší společnosti do značné míry závisí na digitálních dovednostech a znalostech vašich zaměstnanců. Budete muset zjistit, jak rychle může váš tým přijmout a využít digitální technologie/řešení. Mnoho společností zaregistrovalo určitou úroveň narušení, když zahájily digitalizaci, takže pochopení digitálních dovedností vašich zaměstnanců vám umožní vědět, jak se připravit a pomoci jim. Společnosti často nabízejí svým zaměstnancům programy pro řízení změn, rozvoj a školení, aby jim pomohly s tímto přechodem.
 4. Vyberte si správné digitální technologie/řešení pro vaši společnost. Jakmile vaše společnost pochopí svou digitální vyspělost, transformační cíle a digitální odbornost zaměstnanců, dalším krokem je prozkoumat dostupné technologie/řešení k dosažení vaší digitální transformace. Proveďte svůj výzkum. Promluvte si s odborníky společností, kteří prodávají digitální technologie/řešení, jsou tu přesně pro tento účel.
 5. Sledujte pokrok své společnosti v digitální transformaci. Je důležité mít definovaný proces a určený tým pro řízení a sledování digitální transformace vaší společnosti. Zdokumentujte pokrok a všechny problémy, se kterými jste se setkali.

Kromě těchto kroků můžete také zkoumat, jak to dělají nebo dělaly jiné společnosti. Tento odkaz může poskytnout cenné informace. Můžete se mnohému naučit od těch, kteří šli před vámi, takže vaše společnost se může poučit z chyb a úspěchů ostatních.

Digitální transformace přináší obrovské výhody

Zde jsou některé z výhod, které digitální transformace přináší:

 • Zvýšená provozní efektivita
 • Zvýšená kvalita produktu
 • Lepší řízení/plánování údržby
 • Vyšší hodnota majetku a života
 • Lepší bezpečnost a řízení rizik
 • Zvýšená hbitost a flexibilita
 • Snižování nákladů
 • Optimalizace zdrojů
 • Pozornost na udržitelnost a dopad na životní prostředí
 • Celkově lepší rozhodování

Kromě toho, že digitální transformace mění hru pro dosažení provozní optimalizace, jde také o aplikaci inovací a technologií ke zlepšení vašeho obchodního modelu – proto je důležité mít ten nejlepší plán. A někdy možná budete potřebovat pomoc se zefektivněním digitální transformace vaší společnosti. Zavolejte tedy odborníky; kvůli tomu tu jsou. A jednou velmi známou a zavedenou společností v oblasti digitální transformace je ICONICS.

Naše společnost má více než 35 let zkušeností a odborných znalostí, které můžeme nabídnout, proto se na nás obraťte s žádostí o pomoc. Bez ohledu na vaše odvětví vám můžeme poradit a nasměrovat vás správným směrem. Můžeme vám také pomoci rozhodnout se, jak nejlépe investovat do vaší digitální transformace, abyste zajistili neustálé zlepšování, konkurenceschopnost a ziskovost vaší společnosti.

Zjistěte více o dnešní Chytré výrobě a o tom, kde jste na své cestě digitální transformace a naplánujjte si bezplatné digitální hodnocení s našimi odborníky.