Program systémový integártor

Systémoví integrátoři mají požadované znalosti aplikací a managementu projektu, aby mohli poskytovat kvalitní automatizační softwarová řešení našim zákazníkům.

O programu

ICONICS spolupracuje se systémovými integrátory, kteří mají vertikální znalosti aplikací, které naši zákazníci potřebují, procesy řízení a finanční zdroje, které splňují požadavky největších projektů. ICONICS spolupracuje se systémovými integrátory, kteří jsou v těsné blízkosti zákaznických závodů a budov.

Aby společnost ICONICS pomohla zákazníkům vybrat správného systémového integrátora, vytvořila program víceúrovňového SI na podoru a diferenciaci členů SIP, kteří investovali do školení a mají osvědčenou historii poskytování kvalitních řešení pomocí produktů ICONICS. SIP členství je nabízeno jako roční předplatné prostřednictvím místních prodejních kanálů nebo přímo se společností ICONICS, pokud v dané oblasti není žádný prodejní kanál.

Úrovně certifikací

Program systémový integrátor je rozdělen do tří stupňů: Registrovaný, Certifikovaný a Zlatý Certifikát. Registrované členství je základní vstupní úroveň. SIP mohou postoupit na certifikovaný partner nebo zlatý partner kombinací školení zaměstnanců a certifikací společně s dokumentovanými zkušenostmi uskutečňování projektů. Úrovně certifikovaný a zlatý partner jsou typické tím, že se zavázaly k budování svých schopností pro dodávky společnosti ICONICS.  Společnost ICONICS udržuje silné vztahy se svými SI partnery, aby zajistila, že mají k poskytování řešení ICONICS informace, školení a podporu.

Registrovaní členové dostávají řadu výhod v podobě technické podpory a vývojových licencí. Registrovaní členové jsou oprávněni prodávat produkty společnosti ICONICS s oprávněními pro záruční a podřízené licence, jak je uvedeno v Dohodě o programu SIP. Certifikace na úrovni partnerů je pro registrované členy k dispozici za získání bodů, jak je popsáno v Průvodci programu systémového integrátora.

Požadavky na kvalifikaci pro registraci členství v programu SIP jsou následující. Společnosti, které nesplňují tato kritéria, nemají nárok na zápis do programu SIP: 
 
  1. Hlavní činností společnosti je integrace automatizace a informačních systémů.
  2. Společnost vyplní SIP formulář profilu společnosti.
  3. Společnost se zavazuje proškolit zaměstnance o produktech ICONICS.
  4.  Společnost nemá uzavřenou nebo nadřazenou dohodu s ICONICS (např.: OEM, obchodním zástupcem, distributorem, dealerem).
  5. Zaplacený roční poplatek za předplatné.

Kvalifikace pro úrovně certifikace

Registrovaný člen

Registrovaní členové mají následující výhody:

Certifikovaný partner

Certifikovaní partneři obdrží všechny výše uvedené výhody registrovaného člena plus:

Zlatý certifikovaný partner

Zlatí certifikovaní partneři obdrží všechny výše uvedené výhody certifikovaného partnera plus:

Výhody členství

Benefit
Registered
Enrolled
Certified
Gold Certified
Enrolled, Certified, and Gold-Certified members receive priority Technical Support via telephone
Registered members receive a discount on Classroom and Online Training

Certifikační požadavky

Certifikace vychází z úspěchu v oblasti pokračujícího vzdělávání zaměstnanců systémového integrátora o produktech ICONICS a úspešné implementace projektu. Následující tabulka uvádí hodnotu, kterou je třeba získat pro každou úroveň certifikace.
 

Certifikační úroveň Proškolení zaměstnanci Proškolení obchodníci
Certifikovaný 2 1
1 v přechozích 18 měsících Gold Certifikovaný 5
2 2 předchozích 18 měsících
1 success story
Reference

Vyškolený personál

Vyškolený personál zahrnuje i) technický nebo inženýrský personál, který v předchozích 18 měsících úspěšně absolvoval alespoň jeden oficiální vzdělávací kurz GENESIS64 nebo AnalytiX; ii) obchodníky s pracovními znalostmi marketingových materiálů společnosti ICONICS, kteří jsou schopni prezentovat, navrhnout a ocenit produkty ICONICS a kteří se zúčastnili nejméně jednoho školení společnosti ICONICS za uplynulých 18 měsíců.

Referenční stránky

Referenční projekt je definován jako plně funkční instalace produktů GENESIS64 nebo AnalytiX zákazníkovi. ICONICS se obrátí na zákazníka, aby potvrdil reference. Zákazník musí být s instalací spokojen. Všechny referenční stránky musí být registrovány prostřednictvím e-mailu na adresu SIProgram@iconics.com

Success Story

Úspěšné příběhy jsou publikovány společností ICONICS a popisují úspěšnou instalaci s registrovaným referenčním místem. Každý takový zákazník se musí písemně dohodnout, že bude dostupný pro přiměřený počet dotazů od společnosti ICONICS. 

Interested in becoming a System Integrator Partner? Contact us at SIProgram@iconics.com.