Category: Building Automation, None

Microsoft

location icon

Redmond, Washington, Spojené státy americké

Microsoft a ICONICS jako partneři pro vyladění energetických a údržbářských systémů, sjednocení dekády hodnot senzorů do zjednodušeného systému.

Výzvy

  • Časově náročná kalibrace budov
  • Samostatné, nepropojené senzory
  • Zbytečné peníze: neodhalené nákresy zařízení, zbytečná elektřina

Výsledky

  • Automatizovaný sběr dat: budovy mohou být rychle optimalizovány na základě dat vizualizovaných senzorů
  • Připojení: 30 000 připojených senzorů
  • Úspora energie: 1,5 milionu dolarů ročně z úspor energie
left quotation mark

Naše konverzace se změnily. Předím jsme přijímali hovory o tom, že v budovách je příliš teplo nebo zima nebo o objednávkách. Nyní mluvíme o datových bodech a chybách budování a využití energie. Vidíme efektivitu, o které jsme ani neuvažovali, když jsme započali tuto cestu.

— Darrell Smith, Ředitel zařízení a energie | Microsoft

Malý tým inženýrů společnosti Microsoft odmítl návrhy, aby společnost vynaložila 60 milionů dolarů na změnu svého 500-akrového ústředí v inteligentní kampus, aby dosáhli úspor energie a dalšího zvýšení efektivity. Místo toho při použití přístupu "Internet věcí se setkává s velkými daty", společnost vynalezla datově řízené softwarové řešení založené na softwaru ICONICS COTS, které snižuje náklady na provoz 125 budov kampusu, které šetří miliony dolarů společnosti Microsoft.

Aplikace byla tak úspěšná, že společnost a její partneři nyní pomáají správcům budov na celém světě nasadit stejné řešení. S komerčními budovami, které spotřebovávájí přibližně 40 % světové energie je potenciál obrovský

Darrel Smith a jeho tým pracují déle než tři roky, aby sjednotili nesourodou síť senzorů z různých časových období (přemýšlejte v horizuntu několika desetiletí různých senzorových technologií a desítky výrobců). Software, který on a jeho tým postavili na tisících senzorech budov, které sledují věci jako topení, klimatizační zařízení, ventilátory a světla - sbírají miliardu datových bodů za týden. Tyto údaje poskytly týmu hluboké poznatky, umožnily lepší diagnostiku a mnohem inteligentnější rozhodování. Testování programu ve 13 budovách společnosti Microsoft přineslo ohromující výsledky. Nejen, že společnost Microsoft ušetřila energie, ale i náklady na údržtu a navíc je informovaná o výkonu jednotlivých budov.

Dnes se areál rozkládá na 500 akrech, je zde fotbalové hřiště, hřiště na kriket, kilometry zalesněných pěších stezek a kancelářské prostory a laboratoře, které fungují jako jeden vzájemné propojený systém.
 
right quotation mark

Naše konverzace se změnily. Předím jsme přijímali hovory o tom, že v budovách je příliš teplo nebo zima nebo o objednávkách. Nyní mluvíme o datových bodech a chybách budování a využití energie. Vidíme efektivitu, o které jsme ani neuvažovali, když jsme započali tuto cestu.

— Darrell Smith, Ředitel zařízení a energie | Microsoft
ICONICS Microsoft Smart Campus ICONICS Microsoft Smart Campus

Až do nedávné doby společnost Microsoft používala odlišné systémy správy budov ke správě 30 000 nepropojených senzorových součástí. Představte si symfonický orchestr, kdy každý muzikant hraje z jiných not. Pak si představte, že se pokusíte provést tuto symfonii - ujistíte se, že hudba je v tempu, začíná a dělá pauzy tak, jak má. Budovy společnost Microsoft zažívaly datové nesoulady, které by způsobily, že práce Igora Stravinského by zněla jako holičské kvarteto.

Toto je výzva, které musí čelit mnoho společností ve veřejném sektoru. Staré vybavení není vnímáno jako schopné skutečné energetické účinnosti. Vyvstala otázka: "Zbavíme se starého a nahradíme jej novým, nebo se budeme snažit snížit energii pomocí technologie?"

Smithův tým vytvořil pilotní program ve 13 budovách v areálu společnosti Redmond v USA. Tým vyvinul "analytickou deku" založenou na softwaru ICONICS, který leží na vrcholu různých systémů používaných pro správu budov. Softwarová deka zařízení a budov umožnila komunikaci mezi jednotlivými zařízení a poskytla velké množství dat správcům budov.

Nový nástroj získal data z budov - velké přílivové vlny dat, které se kaskádovitě dostaly do ROC, říkající inženýrům vše, od neúnosných plánů osvětlení až po nesmírně neefektivní (ale až dosud tiché a nedetekovatelné) bitvy, které se vedou mezi klimatizací a topením, aby udržely teplotu.

Inženýři už nelezou po střechách, nekontrolují místnosti s čerpadly a nedívají se na stropní dlaždice, ne, inženýři nyní vynakládají 95 % svého času na strojírenství. Najednou symfonie senzorů nejen následovala dirigenta, ale i všichni hudebnící začali hrát píseň dle stejných not. Když se budovy staly online a bylo možné z nich získat data, stalo se to, co inženýři označovali za "prostředí bohaté na cíl" pro řešení problémů.
Pohybovali se od budovy k budově, tábořili v každé po dobu dvou týdnů, aby je prohlédli a nastavili od shora až dolů, než se přesunuli na další. Trvalo jim tak pět let, než se vyladily všechny budovy v areálu, a poté mohl být celý proces zahájen znovu. Jejich vylepšení činilo budovy efektivnější a společnost ušetřila kolem 25 000 dolarů ročně - ale nová datová zlatá horečka jim pomohla ušetřit šestkrát tolik!

Společnost ICONICS a její partneři se snaží spolupracovat s jakoukoli společností, institucí nebo osobou, která usiluje o snížení energetických úspor za pomoci technoílogie. Máme sadu nástrojů, které mohou měřit i velikost a rozpočet. Společnost ICONICS podporuje mezinárodní kulturu inovací a je vládnoucím partnerem společnosti Microsoft pro udržitelný rozvoj roku. Toto ocenění uznává softwarové inovace postavené na platformě Microsoft, které pomáhají organizacím, vládám a městům na celém světě snižovat jejich dopad na životní prostředí.
ICONICS Microsoft Smart Campus ICONICS Microsoft Smart Campus