Posted: března 22, 2016

V tomto videu se podívejte, jak lze nejnovější softwarovou technologii vizualizace a analýzy použít k monitorování a řízení požadavků organizace na energii a energie. Video poskytuje scénáře skutečného využití pro Portfolio Executive i pro Přehled operací. Můžete detailně vidět, jak plynule přepínat mezi poruchami, alarmy a trendy a snadno reagovat na incidenty. Každý dashboard založený na rolích poskytuje správné množství požadovaných dat, aby bylo možné rychle učinit správné rozhodnutí a proměnit vaše budovy v inteligentní budovy.

Řešení ICONICS Energy Smart Building integrují informace z široké škály zařízení a systémů používaných pro správu budov. Technologie ICONICS Fault Detection and Diagnostics určuje přesné umístění a dokonce i konkrétní zařízení, které nefunguje nebo se chová neefektivně, a nabízí seznam možných příčin seřazených podle pravděpodobnosti zkrácení doby opravy. To umožňuje zákazníkům snížit náklady na energii, snížit spotřebu a výrazně zefektivnit údržbu zařízení. Společnosti (včetně samotného Microsoftu) realizují 10–20% úspory z celkových nákladů na energii nasazením řešení ICONICS.