Zarządzanie Alarmami

Ulepsz swoje działania i ogranicz liczbę usterek dzięki zaawansowanemu alarmowaniu.

Zobacz Powiązane Produkty

Co Zarządzanie Alarmami może usprawnić w Twojej organizacji?

Systemy zarządzania alarmami są wykorzystywane w przemyśle przetwórczym do powiadamiania personelu zakładu o nietypowych zdarzeniach lub nieprawidłowym działaniu urządzeń wykonujących dany proces lub znajdujących się na danej linii produkcyjnej. Alarm to widoczne lub słyszalne powiadomienie o nietypowym zdarzeniu lub sytuacji. Skuteczne kierowanie organizacją wymagają inteligentnego zarządzania alarmami, tak aby zapobiec ich nadmiernemu nagromadzeniu  (zbyt wiele powiadomień alarmowych, na które można skutecznie zareagować), ale także zapewnić właściwą reakcję na alarmy uznane za kluczowe dla działalności organizacji.

Asset 123

Jak To Działa?

Technologia alarmowania ICONICS jest oparta na międzynarodowym standardzie zarządzania alarmami ISA 18.2. Technologia ta pozwala użytkownikom na nadawanie priorytetów, dynamiczne filtrowanie, grupowanie i racjonalizację alarmów z jednego lub wielu procesów. Operatorzy mogą być powiadamiani w czasie rzeczywistym o podstawowych przyczynach alarmu, co pozwala im prawidłowo ustalać priorytety działań.

How Alarm Management Works Diagram Part 1

Korzyści płynące z Zarządzania Alarmami ICONICS

 • Zgodność z normą ISA 18.2

  Rozwiązania do zarządzania alarmami od ICONICS spełniają międzynarodowe standardy w zakresie alarmów opartych na regułach i priorytetyzacji.

 • Określanie Priorytetów Alarmów

  Użytkownicy rozwiązań alarmowania od ICONICS mogą nadawać priorytet alarmom na podstawie ich klasyfikacji.

 • Klasyfikacja alarmów

  Alarmy mogą być tymczasowo wyciszane, gdy spełniają określone parametry. Użytkownicy mogą śledzić ich status i zajmować się nimi na późniejszym etapie.

 • Dynamiczne filtrowanie

  Jeden alarm może prowadzić do wielu innych. Dzięki zarządzaniu alarmami ICONICS, użytkownicy mogą zracjonalizować alarmy i dotrzeć do źródła problemu lub zdarzenia.

 • Inteligentne powiadomienia

  Użytkownicy systemu zarządzania alarmami od ICONICS mogą być powiadamiani za pomocą różnych metod, w tym wiadomości SMS, poczty elektronicznej, paneli sterowania obsługujących język HTML5 lub raportów.

 • Alarmy oparte na regułach

  Przeprowadzane procesy mogą same określać, które alarmy są w danej chwili konieczne, a które nie.

Zarządzanie alarmami dla Twojej branży

 • Alarmowanie dla Przemysłu Kanalizacyjnego

  Oprogramowanie do zarządzania alarmami od ICONICS informuje operatorów o usterkach, umożliwiając im bezpieczne i inteligentne zarządzanie obiektami.

  Czytaj dalej →
 • Alarmowanie dla Przemysłu

  Producenci mają oczywistą potrzebę zarządzania alarmami, ponieważ ignorowanie warunków awaryjnych może mieć natychmiastowe skutki finansowe, w razie braku podjęcia natychmiastowych działań. ICONICS zapewnia narzędzia potrzebne do monitorowania i odpowiedniego reagowania na alarmy.

  Czytaj dalej →
 • Alarmowanie Przemysłu Spożywczego

  Zarządzanie alarmami w przemyśle spożywczym jest absolutną koniecznością. Użytkownicy potrzebują narzędzia do ustalenia zasad i priorytetów, aby móc zrozumieć ogromną liczbę możliwych stanów alarmowych oraz zapobiec wadom i nadmiernym kosztom produkcji.

  Czytaj dalej →
 • Alarmowanie dla Przemysłu Farmaceutycznego

  Klienci z branży farmaceutycznej mogą wykorzystywać szybkie reagowanie na alarm w celu zmniejszenia kosztów produkcji i czasów przestojów związanych z przebiegającym procesem. Operatorzy mogą zaoszczędzić czas i zasoby inżynieryjne, usuwając nieistotne alarmy.

  Czytaj dalej →
 • Alarmowanie dla Przemysłu Energetycznego

  Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i organizacje sektora energetycznego stoją w obliczu wyzwania, jakim jest utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Operatorzy napotykają na coraz większą liczbę alarmów, co wymaga możliwości nadawania im priorytetów, a następnie prowadzenia działań we właściwym kierunku.

  Czytaj dalej →
 • Alarmowanie dla Automatyki Budynkowej

  Po podłączeniu do systemu zarządzania budynkiem, rozwiązania ICONICS do zarządzania alarmami mogą zapewnić przejrzyste administrowanie wieloma obiektami dla których zdefiniowano alarmy.

  Czytaj dalej →

Powiązany Produkt

graphic_products
 • Łatwe w użyciu  •  Skalowalne  •  Szybki rozwój

  Zarządzaj swoimi alarmami i zdarzeniami za pomocą narzędzia AlarmWorX64. Generowanie, rejestrowanie, przeglądanie, potwierdzanie i obrazowanie alarmów na wykresach jest teraz możliwe dzięki naszemu rozproszonemu systemowi zarządzania dla całego przedsiębiorstwa (teraz z obsługą ISA 18.2). Zarządzaj alarmami czasu rzeczywistego i historycznymi opcjonalnie wykorzystując redundancję, w celu zapewnienia maksymalnej stabilności systemu. Dzięki interoperacyjności OPC UA i Classic OPC, AlarmWorX64 jest najbardziej otwartym rozwiązaniem do zarządzania alarmami na rynku.

  Czytaj dalej
 •  •    •  

  Czytaj dalej
 •  •    •  

  Czytaj dalej

Potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy?

Pozostań w kontakcie

Chcesz zacząć pracę z rozwiązaniami ICONICS? Skontaktuj się z zespołem sprzedaży w jednym z naszych biur na całym świecie.

Skontaktuj się z nami