Většina průmyslových organizací se potýká s jedním společným a velmi podstatným problémem: Jak propojit všechna nesourodá zařízení s veškerým jejich různorodým hardwarem, od různých výrobců, tak, aby bylo možné navázat komunikaci mezi těmito zařízeními. Kromě toho si organizace kladou otázku, jak mohou normalizovat data z mnoha typů a značek zařízení. Žádný strach, existuje způsob! Jakmile společnosti zachytí data, lze je použít lokálně na místě i v aplikacích IoT prostřednicvím cloudového připojení a poté využít a přeměnit na informace pro provozní přehled – to vše za účelem zvýšení efektivity a udržitelnosti. Ostatně o tom je digitální transformace. K jejímu dosažení však musí existovat konektivita umožňující společnostem komunikaci mezi jejich stávajícími zařízeními pro vnitřní operace. Tato konektivita je dosažitelná díky Takebishi DeviceXPlorer OPC Server.

Takebishi – Novinka v USA, ale osvědčená globálně

OPC Server DeviceXPlorer společnosti Takebishi je přední softwarová sada OPC serverů, která poskytuje konektivitu s řídícími zařízeními ve výrobě, automatizaci budov v řídících a provozních prostředích. Tato konektivita je důležitá jak v procesních, tak v hybridních aplikacích (ropa a plyn, farmacie, úprava vody, chemikálie, potraviny a nápoje atd.) a také v diskrétních aplikacích (balení, automobilový průmysl, obráběcí stroje, sklady). Takebishi DeviceXPlorer poskytuje komunikační funkce s více zařízeními prostřednictvím různých síťových technologií a pomáhá přemosťovat zdrojová data do různých klientských aplikací. Podporuje různé technologie OPC Foundation včetně OPC UA, OPC Classic DA – Data Access, AE – Alarm and Events a lze se připojit k více než 200 typům zařízení. Server je integrován do softwarové sady ICONICS GENESIS64 a do prostředí IoTWorX, nebo je k dispozici samostatně. Navíc umožňuje přímou komunikaci mezi softwarem ICONICS a dalšími aplikacemi s fyzickým vybavením a strojním zařízením na vaší výrobní úrovni, což vám poskytuje možnost monitorovat a řídit vaše zařízení, továrny i procesy. OPC server se také používá pro řešení, které umožňuje IoT aplikace prostřednictvím integrace do ICONICS IoTWorX.

Takebishi DeviceXPlorer poskytuje konektivitu

Předpokládejme, že společnost má software ICONICS, přední klientské řešení OPC. Produkty ICONICS, stejně jako ostatní těží ze společného rozhraní pro všezahrnující jmenný prostor, jak to poskytuje Takebishi DeviceXPlorer. To umožňuje uživateli připojit se a komunikovat s jakýmikoli zařízeními, která máte ve svém výrobním závodě. Můžete například získat nový stroj s vestavěným zařízením Siemens, ale již máte jiný stroj s vybavením Rockwell a další s vybavením Mitsubishi. Takebishi DeviceXPlorer OPC Server se může nativně připojit ke všem těmto datovým zdrojům, což znamená, že ke každému z nich mluví různými protokoly a poté poskytuje data softwaru ICONICS pomocí jednoho společného rozhraní OPC. Mezi těmito zařízeními je také možné zapisovat zpětně. Pokud je třeba vyjmout data z řídících jednotek Siemens a vložit je do řídících jednotek Mitsubishi, software Takebishi DeviceXPlorer OPC Server může koordinovat operace mezi těmito dvěma stroji, což vám umožní používat váš software ICONICS k monitorování operací a poskytování dohledového řízení, archivaci dat, analýzy, správu alarmů a funkce upozornění.

Není potřeba znovu objevit kolo – Přichází standardizace průmyslových názvů dat

Takebishi DeviceXPlorer poskytuje jak import definic tagů, tak souvisejících výrazů v hierarchistickém formátu ISA-95. Tato schopnost v kombinaci s dalším průlomem na trhu standardizací průmyslových názvů dat činí technologii odolnou vůči budoucnosti. V oboru jsme v okamžiku, kdy je potřeba zdokonalit jak pojmenováváme data. Tradičně si inženýři řídících systémů museli pro své zdroje dat vymyslet spoustu názvů. Pokud například existuje proměnná běhu stroje, mohou ji nazvat "Stav stroje 1". Protože tito inženýři pojmenovali datový bod, ostatní, kteří přistupují k ovladači za účelem čtení dat, se musí poradit s odborníky na doménu, aby přesně věděli, co tento název znamená. Tento pracovní postup plýtvá časem, úsilím a výsledně i penězi. Proto je skutečně potřeba standardizovat pojmenování zdrojů dat. Průmysl chápe tuto důležitost a hodnotu a zahájil proces standardizace, nejen pro usnadnění rozpoznávání datových proměnných, ale také pro umožnění automatizovaného vrstvení aplikací, které se mohou samy rozpoznávat a nakonfigurovat.

To je velký posun, který se právě teď v průmyslu děje. Když používáte známé datové proměnné a názvy, můžete předem sestavit aplikace, které je mohou využívat. Pokud například víte, že budete mít proměnnou nazvanou "Rychlost stroje", můžete ve svém softwaru ICONICS vytvořit měřidlo, které vyhledá jakoukoli proměnnou zvanou "Rychlost", a software automaticky utvoří instalaci 10 měřidel pro 10 strojů. Tato schopnost je obrovskou výhodou, protože to znamená, že operátoři mohou používat stejnou strukturu pojmenování pro všechna zařízení od mnoha výrobců. Toto standardizované pojmenování pro velké množství zařízení také poskytuje operátorům snadný způsob provádění preventivní údržby a diagnostiky, což jim umožňuje vyměnit jednoho dodavatele za jiného a nemusí měnit aplikace vyšší úrovně.

Podívejte, chápeme, že existuje spousta společností, které nemají peníze, odborné znalosti nebo čas na implementaci chytrých strojů, protože v mnoha případech je s používáním dnešních technologií příliš mnoho práce. Ale standardizace názvů dat nám dává možnost nasadit aplikace, které dokážou automaticky rozpoznat data. Výsledkem je to, že můžeme zajistit, aby bylo odvětví plug and play, takže by bylo mnohem jednodušší a méně nákladné navrstvit analýzu a inovovat odtud. To je to, o co usilujeme, a to je směr, kterým se chceme ubírat. Tyto koncepty a cíle navíc povedou jakoukoli cestu digitální transformace.

Jako vždy je však důležité a užitečné slyšet odborníky na úroveni dostupných technologií, kteří vám mohou pomoci řešit vaše problémy digitální transformace. Tom Burke, ICONICS Global Director of Industry Partnerships; Ad Luijks, Takebishi Bussiness Development Manager; a Roy Kok, Sr. Partner and Alliance Manager CC-LINK Partner Association – (CLPA) – Americas, přesně toto udělali 20. ledna 2022 ve svém webovém vysílání „Digitální transformace: Připojení ke všemu prostřednictvím ovladačů zařízení Takebishi“.

Tito odborníci se zabývali konektivitou, interoperabilitou, důležitostí spolupráce a tím, jak e-F@ctory Alliance poskytuje základ pro kompletní řešení pro zákazníky. Hovořili také o edge to cloud a o tom, jak Takebishi DeviceXPlorer poskytuje data, která společnostem umožňují propojit tato okrajová zařízení. Také jak další produkty ICONICS, jako je sada řešení AnalitiX umožňuje společnostem přeměnit data na užitečné informace, které mohou být sděleny na on-premises a off-premises clouds.

Průmyslová konektivita nemusí být bolest hlavy

Existuje nákladově efektivní a snadno použitelná technologie, která vám umožní řešit rozsáhlé problémy s konektivitou. Je to software Takebishi DeviceXPlorer OPC Server. Kromě podpory mnoha dalších komunikačních protokolů je dalším velkým plusem to, že Takebishi je vynikající vysoce kvalitní produkt. V konečném důsledku to bude změna, která vám usnadní a zefektivní život i práci. Průmyslová konektivita nemusí být bolestí hlavy, protože s novou technologií softwaru Takebishi DeviceXPlorer OPC Server se následně můžete pustit do správy větších a důležitějších provozních problémů.

Chcete-li se dozvědět více o spojení konverzace, můžete se podívat na webové vysílání „Digitální transformace: Připojení ke všemu prostřednictvím ovladačů zařízení Takebishi“ dostupném zde, a nezapomeňte se podívat na naše další připravovaná webová vysílání dostupná na: https://iconics.com/Resources/Webcasts.