Klíčové poznatky pro dosažení lepší správy napájení pro datová centra v roce 2023:

  1. Slaďte požadavky zákazníků na ukládání dat s umístěním zařízení a požadavky na konektivitu.
  2. Kde je to možné používejte udržitelnou energii.
  3. Upgradujte na menší a lépe navržené zařízení.
  4. Pro měření účinnosti zařízení se podívejte na celkovou spotřebu energie.
  5. Využijte automatizační software ke sledování a optimalizaci provozní efektivity.

Data jsou páteří našeho globálního digitálního života a světa

Je rok 2023! Úžasné pomyšlení během psaní tohoto článku. Pokud se zamyslíme nad integrálními aspekty dnešního života, data jsou přímo před námi. Data jsou páteří našeho globálního digitálního života a světa. Prochází našimi osobními životy prostřednictvím e-mailu a elektronického obchodování, online bankovnictví a plateb z účtů, sociálních médií, streamovacích služeb a dalších. A jen si představte, jak důležitá jsou data pro úspěch a provoz podnikání, průmyslové výroby/procesů a dopravy/řízení infrastruktury. Jak mohou všechna tato obsáhlá data proudit, ukládat se, propojovat, analyzovat a zpracovávat? Datovými centry samozřejmě. A jak náš svět postupuje s digitální transformací, která generuje rostoucí enormní množství dat, poroste odpovídajícím způsobem i potřeba datových center.

Datová centra bývala centralizovaná on-premise zařízení, která byla spravována IT odděleními jednotlivých organizací. Nyní, aby se přizpůsobily různým obchodním modelům a obrovskému množství dat, byla tato datová centra nahrazena škálovatelnými distribuovanými edge nasazeními a datovými centry s kolokací a hyper-škálováním, která poskytují cloudové služby. Což je docela fajn. Ale tato zařízení vyžadují k provozu spoustu energie, dle odhadů dokonce 1% celosvětové elektřiny. Logická otázka, která následuje pro ty, kdo vlastní nebo provozují tato datová centra je tedy to, jak zlepšit správu energie potřebné pro tato zařízení. Pojďme se podívat jak na to.

Ujistěte se, že elektrická síť zvládne poptávku po energii

Než budete vůbec přemýšlet o umístění nového datového centra, musíte si být jisti, že elektrická síť zvládne spotřebu energie. Pro informovaný pohled jsem požádala jednoho z našich expertů na datová centra, Ricka van der Kooije, ředitele Datacenter Application Engineering pro EMEA, aby se k tématu vyjádřil:

“Ještě předtím, než jsou tato zařízení postavena jsou detaily napájení navrženy a projednány s majiteli datových center, kteří mají vypracované solidní smlouvy s energetickými společnostmi, které obsahují dobré podmínky pro dodávky energie. Protože datová centra spotřebovávají obrovské množství energie musí existovat jistota, že elektrická síť zvládne poptávku. I nyní některé oblasti v Evropě v současnosti čelí problémům s dodávkami.”

Ve skutečnosti se k řešení tohoto problému používá několik přístupů. Za prvé, mnoho datových center se stěhuje ze svých současných míst do lokací, které mohou poskytnout potřebnou energii. Za druhé se zkoumají vhodná umístění datových center podél internetových tras, protože konektivita je ve většině případů životně důležitá. Zatřetí, datová centra buď hledají jiné způsoby, jak uvolnit energii, nebo se rozhodnou nerozšiřovat, takže nebudou potřebovat zvýšení výkonu.

Slaďte požadavky zákazníků na úložiště dat s požadavky na umístění zařízení a připojení

Dalším opatřením, jak se vypořádat s problémem dodávek energie je požádat o pomoc zákazníky, kteří jsou velkými spotřebiteli dat, jako jsou IT společnosti. Tito zákazníci mohou mít významný dopad tím, že se rozhodnou, která data budou v konkrétních datových centrech uložena. Mohou například přepínat data, která vyžadují vysokou rychlost připojení do míst, která tuto úroveň konektivity poskytují a podle toho přepínat data, která vyžadují naopak nízkou rychlost připojení do vzdálených datových center, která poskytují nízkou konektivitu.

Tento přístup nejlépe využívá jak prostředí, tak konektivitu, a proto můžeme využívat i málo rozvinutá místa pro nová datová centra. Například region Skandinávie má dostupné a vhodné prostředí pro datová centra a má velkou kapacitu pro dodávku energie. Ne všechna místa v této oblasti však mají požadovanou konektivitu, takže by byly vhodnější pro řešení méně závislá na připojení. Dalším krokem je zajištění efektivní a udržitelné správy napájení.

Přístupy pro efektivní a udržitelnou správu napájení

“Ve společnosti Mitsubishi Electric se většina otázek, které v současnosti dostáváme týká dostupných tržních řešení, která jsou účinná a udržitelná a která mohou přímo dodávat energii do datových center. Říká Rick van der Kooij. Běžným příkladem udržitelné energie jsou solární panely. Bohužel tento zdroj není praktický vzhledem k rozdílu mezi velikostí systémů a množstvím vyrobené energie. Kromě toho je stopa solárních panelů pro napájení datových center příliš velká a dodávka energie není konstantní, protože závisí na počasí. Další možností udržitelné energie je větrná energie, ale pro stavbu větrných turbín v místech center existuje mnoho omezení.

Jaké je tedy lepší řešení pro správu napájení pro datová centra? Dvě řešení, která mohou zvýšit efektivitu správy napájení, zahrnují (1) vylepšené a lépe navržené zařízení a (2) automatizační technologii.

Lepší návrh zařízení přispívá k efektivitě

IT vybavení pro datová centra zahrnuje desítky tisíc mikroelektronických komponent spolu s mnoha typy časovacích čipů. Výrobci zařízení v současné době pracují na výrobě lépe navrženého zařízení, které je menší a efektivnější. Použití lepšího vybavení navíc zlepší využití plochy zařízení. Jakmile odeberete starší zařízení a upgradujete na novější, lepší zařízení, zlepší se celková efektivita datového centra. Další úrovní přístupu by byla implementace automatizačních řešení v datových centrech, která by řešila úplnou kontrolu pro účinnější optimalizaci.

Nasaďte automatizační software pro účinnou optimalizaci

Při přemýšlení o tématu optimalizace Rick van der Kooij dodal:“Za posledních 15 let, co jsem na trhu datových center je měřítkem nejčastěji používaným k měření efektivity zařízení – efektivita využití energie (PUE). Tato metrika představuje pouze jeden dílek skládačky. Proto bychom se měli začít zabývat celkovou spotřebou energie, abychom dosáhli optimalizace, a to nejen na úrovni zařízení, ale také na úrovni spotřeby energie IT.”

Za tímto účelem navrhl, abychom používali Balanced Scorecard, který přináší PUE, poměr energetické účinnosti (EER), dohodu o úrovni služeb (SLA), redundanci, zátěž a vyvážení zátěže ve vzájemném vztahu pomocí použití integrovaného jediného systému, který obsahuje informace o energii, chlazení a požadavcích zákazníků. Tato metrika energetické účinnosti by měla kombinovat zatížení IT a zatížení zařízení, což znamená, že automatizační software monitorující všechny parametry datového centra potřebuje, aby zahrnoval a začlenil údaje o spotřebě energie ze serverů. Zde je automatizační software mimořádně užitečný – poskytuje globální pohled na operace, takže týmy mohou vidět, kde lze implementovat optimalizace. Takové řešení umožňuje datovým centrům shromažďovat a používat všechna data zařízení k získání provozní viditelnosti a rozhodování na základě dat pro zvýšení efektivity.

Zvažování dalších aspektů účinnosti je důležité, pokud chcete zlepšit řízení spotřeby a zvýšit účinnost. Patří mezi ně nejen zdroje na výrobu energie, ale také majetek a pracovní síla zařízení. Kolik hodin pracovní síly potřebujete k provozu datového centra? Kolik cyklů údržby v nejoptimálnějším čase?&

Pomocí automatizačního softwaru můžete lépe monitorovat vaše zařízení a jeho stav pro optimální výkon, čímž prodloužíte jeho životnost. Kromě toho budete lépe rozumět svému zařízení a tomu, jak zlepšit účinnost s optimálním zatížením, což může potencionálně zvýšit účinnost o 15-20 %. Dalšími výhodami používání automatizačního softwaru jsou mnohem efektivnější pracovní postupy a uchování záznamů a generování zpráv, které eliminují časově náročné manuální úkoly náchylné k chybám. To vše má pozitivní vliv na efektivitu.

Začněte s tím, co máte a na tom stavějte dál

Na závěr klíčové poznatky pro dosažení lepší správy napájení v roce 2023 a více:

  1. Slaďte požadavky zákazníků a ukládání dat s umístěním zařízení a požadavky na konektivitu.
  2. Kde je to možné využívejte udržitelnou energii.
  3. Upgradujte na menší a lépe navržené zařízení.
  4. Pro měření účinnosti zařízení se podívejte na celkovou spotřebu energie.
  5. Využijte automatizační software ke sledování a optimalizaci provozní efektivity.

Je rok 2023 a na datech záleží. Proč tedy nevyužít data z vašich zařízení pro lepší kontrolu a monitorování, a zlepšit správu napájení a efektivitu vašeho zařízení. Pomocí automatizačního softwaru můžete propojit provoz IT zařízení vašeho zařízení s jeho prostředím a ovládacími prvky budovy. Budete tak mít systém, který dokáže přečíst vaši současnou infrastrukturu bez přidávání dalšího hardwaru nebo senzorů. Funguje to. Můžete začít s tím, co máte a na tom stavět dál.

Pro více informací o datových centrech se podívejte na průmyslovou stránku Mitsubishi Electric EMEA’s industry. Také tým Mitsubishi Electric EMEA bude v Data Center Word - v březnu 2023 v Londýně ve Velké Británii. O jejich účasti si můžete přečíst zde.

* Tento blog je založen na nedávném článku Data Centre Alliance (DCA) article který jsme napsali s našimi kolegy z Mitsubishi Electric Europe.