Hannover Messe je špičkový světový průmyslový veletrh. Bohužel se akce naposledy konala v roce 2019. I díky tomu panuje kolem Hannover Messe 2022 poměrně velký rozruch a vzrušení. Akce se koná na hannoverském výstavišti v Německu od 30. května do 2. června s tím, že Hannover Messe 2022 je mířen na udržitelnou transformaci a rozvoj průmyslu. S cílem umožnit „digitalizovanou, klimaticky neutrální a udržitelnou tvorbu hodnot“. Mezi hlavní témata proto tento rok patří digitalizace a udržitelnost. Tato událost shromáždí přední myslitele a předchůdce „vědy, obchodu a politiky“ na čtyřech konferenčních pódiích, aby pokryla témata od energeticky účinné a CO2 neutrální výroby až k umělé inteligenci, automatizaci, bezpečnost IT, oběhové hospodářství a další. ICONICS je v popředí automatizační softwarové technologie, přispívá k udržitelné chytré výrobě a procesům a inteligentním budovám, proto se zúčastní jako jeden ze spoluvystavovatelů se společností Microsoft. Nejprve si ale pojďme říct něco blíže k Hannover Messe.

Spojení nejlepších myslí v oblasti technologie, vědy a průmyslu k řešení klimatických změn a ochraně Země

Prostřednictvím „hlavních prezentací, panelových diskusí, rozhovorů a partnerských sezení“ budou odborníci diskutovat a demonstrovat, jak může digitalizace v kombinaci s automatizační technologií vytvářet továrny a procesy, chytré budovy a podniky, které fungují efektivněji a využívají méně energie a zdrojů. Cílem tohoto průmyslového rozhovoru je ukázat, že ochrana klimatu a životního prostředí a s tím související výzvy jsou ekonomicky dosažitelné a udržitelné. Kromě toho budou vědci a výzkumníci diskutovat o svých nejnovějších studiích a poznatcích, aby podpořili úspěšný přenos znalostí s cílem poskytovat osvědčené postupy a řešení v oboru pro dnešek i budoucnost.

Microsoft jako jedna z předních světových technologických společností bude samozřejmě také u toho. Společnost pozvala významné partnery, aby s nimi společně vystavovala a předvedla partnerská řešení. Podle Microsoftu: „Na veletrhu Hannover Messe se zaměříme na příběhy inovací, které nejlépe vypráví Microsoft Cloud for Manufacturing a partneři společně. Ukázky zdůrazní výrobní řešení, která jsou vedena obchodními výsledky a umožňují zákazníkům posunout podnikání vpřed. Účastníci Hannover Messe budou mít příležitost zažít budoucnost výroby a vidět, jak Microsoft Cloud pro výrobu a partneři společně řídí co bude dál.“

Kromě toho je ICONICS jako Microsoft Featured Partner a desetinásobný Microsoft Partner roku nadšený z příležitosti vystavovat společně s Microsoftem na veletrhu Hannover Messe a nebojí se předvést svá cloudová řešení, která posilují zákazníky a podporují jejich udržitelná řešení a iniciativu. Jsme nadšeni, že můžeme být součástí rozhovoru s dalšími myšlenkovými lídry v oboru, abychom představili naše řešení digitalizace a udržitelnosti postavená na Microsoft Azure pro továrny a energetické systémy.

„V roce 2022 – po dvou letech, kdy se veletrh Hannover Messe nekonal kvůli pandemii COVID – se společně s Mitsubishi Electric, naší mateřskou společností a s Microsoftem těšíme na představení interakce automatizační technologie a IT platforem, jako hnací síly digitální transformace průmyslu. To vše u stánku partnerů Microsoft. Zejména předvedeme a vysvětlíme, jak propojené výrobní závody fungují efektivněji, aby šetřily zdroje a jak lze budovu provozovat udržitelně. Digitální dvojče je jednou z nejdůležitějších odpovědí na globální výzvy změn klimatu. S Azure Digital Twins Microsoft vytvořil základ, který smysluplně doplňuje ICONICS a Mitsubishi Electric s ohledem na aplikace Industry 4.0, a to vytvořením rozhraní mezi digitálními aktivy s ontologií Asset Administration Shell (AAS). Těšíme se na zajímavé diskuse se zákazníky a partnery, říká„  Andre Lange, ICONICS Managing Director of Sales v regionu DACH.

Hannover Messe 2022: Průmyslové trendy, které mají být pokryty a klíčoví řečníci

Mezi oborové trendy, kterými se veletrh bude zabývat, patří Industry 4.0, dekarbonizace, umělá inteligence a strojové učení, IT bezpečnost, vodíkové a palivové články, logistika 4.0 a oběhové hospodářství. Chcete-li však získat lepší představu o komplexním pokrytí oborových témat, podívejte se na vystavovatele Display Categories

  • Automation, Motion, & Drives
  • Digital Ecosystems
  • Energy Solutions
  • Engineered Parts & Solutions 
  • Future Hubs 
  • Global Business & Markets
  • Logistics.

Hannover Messe 2022 má také působivou sestavu klíčových řečníků, mezi které patří Olaf Scholz, kancléř Spolkové republiky Německo, který pronese úvodní řeč. Dále se můžete těšit na výstup Karla Haeusgena, prezidenta VDMA; Ali Rebaie, prezident Rebaie Analytics Group; Siegfried Russwurm, prezident BDI; Jon André Løkke, CEO, Nel Hydrogen Electrolyser; Neil Thomson, vědecký pracovník a Anna Alex, spoluzakladatelka Planetly.

Spolupracujeme na ochraně Země – našeho domova

Země je domovem nás všech, a proto musíme spolupracovat na její ochraně, jejího životního prostředí a klimatu. Tento zásadní úkol pro Zemi a život vyžaduje ty nejlepší mozky ve vědě, technice a průmyslu, aby se vypořádaly se souvisejícími výzvami a přinesly udržitelná řešení. Průmyslové organizace jsou vnitřně zapojeny, protože je pro ně zásadní snížit emise CO2 a jejich uhlíkovou stopu ve snaze dosáhnout klimatické neutrality. Jendou z cest k tomu je sdílení a výměna informací, znalostí a zkušeností ve prospěch všech. Hannover Messe slibuje, že to vše usnadní.

Přijďte na stánek společnosti Microsoft v hale 4, stánek E34. Budeme u toho společně s našimi spoluvystavovateli a rádi si poslechneme něco o vaší společnosti a jejích výzvách, nevyjímaje diskusi k řešení, jak vám můžeme pomoci vybudovat udržitelný provoz a podnikání. Chcete-li se dozvědět více o účasti a cílech ICONICS na Hannover Messe, můžete navštívit naši vstupní stránku události zde. Pokud byste si chtěli naplánovat přednášku či živou ukázku, můžete vyplnit tento formulář nebo můžete kontaktovat Andre Lange přímo na alange@iconics.com pokud máte jiné dotazy.

Dalším skvělým způsobem, jak porozumět tomu, jak může ICONICS pomoci vám a vaší společnosti na cestě k dosažitelným iniciativám udržitelnosti, je zjistit, jak mnoho jiných společností využilo platformu ICONICS k dosažení svých cílů udržitelnosti. Více najdete v online katalogu  úspěšných příběhů zákazníků.