Posted: listopadu 16, 2018

CFSWorX je řešení navržené k zefektivnění činnosti organizací terénních služeb pomocí inteligentního plánování a zaručených oznámení. Díky snadno použitelnému překrytí mapy umožňuje software organizacím přesně vidět, kde jsou jejich terénní pracovníci za všech okolností. Při spuštění poplachu nebo poruchy vypočítá CFSWorX, který pracovník je nejblíže a na základě harmonogramu, dostupnosti a úrovně dovedností vybere toho nejlepšího možného pro daný problém.
 
Podívejte se na video, kde vám ukážeme, jak CFSWorX může pomoci optimalizovat vaše zdroje a účinněji řešit problémy. S CFSWorX mohou organizace v jakémkoli průmyslovém odvětví snížit prostoje a náklady na údržbu.

Máte zájem a zkušební verzi?