Dohlížecí kontrola a získávání dat, zkrátka „SCADA“

V dnešní době jsou systémy SCADA zásadní pro průmyslové procesy a automatizaci výroby i budov, takže pochopení toho, co je SCADA a jak se používá, je pro ty, kdo v těchto odvětvích pracují zásadní. Abyste mohli lépe ocenit SCADA, kterou dnes máme, je důležité vědět, jak a proč to všechno začalo, takže pokračujte ve čtení krátké historie SCADA v následných případech jeho použití.

 

Stručná historie SCADA

Předtím, než automatizační technologie začala převládat v továrnách, bylo řízení průmyslových výrobních procesů prováděno ručně. To znamenalo, že pracovníci používali tlačítka a analogové číselníky na zařízení v továrně nebo v terénu ke kontrole stavu zařízení a záznamu provozních metrik. S tím, jak se továrny a procesy rozrůstaly a zapojovaly, potřebovaly organizace monitorovat i řídit zařízení a operace v mnohem větším měřítku a na větší vzdálenosti.

V padesátých letech jsme začali vidět, že elektrárny shromažďují a posílají data z propojených rozvoden na různě vzdálených místech do hlavního dispečinku. V 60. letech 20. století nástup počítačů umožnil průmyslovým odvětvím začít přijímat základní úrovně automatizace, což umožnilo vzdálený sběr a přenos dat ze zařízení a senzorů, čímž byl poskytnut cenný provozní přehled. Dále v 70. letech přišly na průmyslovou scénu programovatelné logické automaty (PLC) a vzdálené terminálové jednotky (RTU), které vedly k vývoji systémů SCADA. PLC jsou malé počítače, které mohou přijímat data prostřednictvím vstupů a odesílat provozní pokyny prostřednictvím výstupů. Zatímco RTU jsou zařízení, která mohou monitorovat a ovládat provozní zařízení, jako jsou senzory a vytvářet rozhraní mezi systémy SCADA a fyzickými procesy.

Systémy SCADA dnes používají průmyslová odvětví od automobilového průmyslu, ropy a zemního plynu, chemikálií, potravin a nápojů či léčiv, až po procesy kritické infrastruktury, jako je energie a voda, odpadní voda, nevyjímaje inteligentní budovy a další chytrá prostředí. Dobře, teď si pravděpodobně říkáte: „Skvělé, to je zajímavé, ale co je SCADA?“ Následuje stručná definice a vysvětlení její architektury.

Co je SCADA

SCADA systémy jsou průmyslové řídicí systémy skládající se z hardwarových i softwarových komponent pro účely shromažďování, analýzy a zobrazování dat ze zařízení v reálném čase pro monitorování a řízení průmyslových procesů. Tyto systémy jsou zásadní v tom, že umožňují průmyslovým organizacím porozumět jejich procesům, takže mohou činit rozhodnutí na základě dat pro optimalizaci operací.

Hardwarové a softwarové komponenty SCADA systému fungují ve vzájemné symfonii. Hardware zahrnuje zařízení, jako jsou senzory, spínače a relé, a jeho primární funkcí je sběr dat, tedy zachycení důležitých provozních dat. Ta se následně odesílají do PLC nebo RTU za účelem převedení dat do průmyslového standardního protokolu, takže je lze spotřebovat i využít pro lepší pochopení provozu. Software SCADA analyzuje a uvádí do kontextu data z hardwaru a lze jej také naprogramovat pro zařízení a detekci poruch. Data jsou poté odeslána do rozhraní HMI (Human Machine Interfaces), aby byla transformována do vizualizace operací prostřednictvím měřidel, datových grafů, tabulek, upozornění na alarmy, trendů atd., které mohou operátoři interpretovat a přijímat informovaná rozhodnutí na základě dat.

Proč potřebujete SCADA systém?

Nyní je věk průmyslové digitální transformace a systémy SCADA jsou součástí tohoto pokročilého propojeného světa chytrých továren, budov a provozů. Systém SCADA umožňuje společnostem v oblasti průmyslové výroby, průmyslových procesů a automatizace budov zvýšit provozní a energetickou účinnost. 
SCADA systémy: 

  • Umožňují organizacím získávat data a převádět je na užitečné informace, což je zásadní pro odstranění datových sil a maximální využití historických dat.
  • Pomohou společnostem sledovat a zaznamenávat data/události a tím zjednodušit provozní kontext.
  • Poskytují podstatnou úsporu času, práce i provozních nákladů.
  • Přispívají k iniciativám udržitelnosti díky cennému náhledu, který tyto systémy nabízejí pro řízení a provoz energeticky účinných průmyslových továren a procesů.

SCADA systémy poskytují významnou hodnotu

Systémy SCADA se primárně používají k přijímání informovanějších rozhodnutí na základě zachycených provozních dat. Tyto systémy lze použít pro analýzu, detekci chyb a správu alarmů i energie, což může vést ke zvýšení životnosti zařízení, zkrácení prostojů a lepšímu plánování údržby s celkovou optimalizací provozu. Je to oboustranně výhodná situace, která poskytuje významnou hodnotu. Podívejme se nyní na hodnotu, kterou SCADA řešení GENESIS64 poskytuje.

Co přináší sada ICONICS GENESIS64

Od 64bitové vysoce výkonné architektury až po sílu „OPC to the Core“ a možnost připojení prakticky k jakémukoli zařízení se sada ICONICS GENESIS64 jedinečně odličuje od jakýchkoli jiných řešení HMI/SCADA. Snadno se instaluje, konfiguruje a udržuje koncovými uživateli a obsahuje zákulisní rozhraní pro automatizovanou konfiguraci systémovými integrátory. Pokročilé, zabezpečené a jednotné webové vizualizace pro „Any Glass“ v kombinaci s vynikajícími alarmy, analytikou, pracovními postupy, upozorněními a redundancí. Naše řešení SCADA řeší aplikace v průmyslové výrobě a na trzích automatizace procesů a budov již od roku 1986. GENESIS64 je testovaný, osvědčený a zvládne svou práci.

Pokud se chcete dozvědět více o vysoce výkonném SCADA systému, podívejte se na ICONICS GENESIS64 SCADA software nebo ještě lépe požádejte o demo, rozhodně nás také můžete kontaktovat. V každém případě vás seznámíme s nejnovějšími a nejpokročilejšími trendy ve SCADA aplikacích. Můžete také shlédnout jeden z webcastů z naší série Transform 360 „Učte se od odborníků na SCADA a staňte se zkušeným uživatelem “ abyste lépe porozuměli možnostem vysoce výkonného systému SCADA.