Systémový integrátor nebo SI je osoba nebo společnost, která se specializuje na spojení různých subsystémů hardwarových a softwarových komponent se softwarem a hardwarem ICONICS (jako je Mitsubishi Electric nebo jiní dodavatelé) do celého integrovaného systému a zajišťuje, že tyto subsystémy spolu harmonicky fungují. Tato praxe je známá jako systémová integrace. SI také řeší výzvy v oblasti automatizace a správy dat integrací dat z OT a IT zdrojů do holistického řešení. Je proto pochopitelné, proč ICONICS jako společnost zabývající se automatizačním softwarem dlouhodobě spolupracuje se systémovými integrátory. Oba jsou složitě propojeny ve výrobě a uskutečňování digitální transformace průmyslové výroby a průmyslových procesů.

ICONICS System Integrator Partner Program

ICONICS System Integrator Partner Program je víceúrovňový podpůrný systém, který uznává účastníky podle jejich úrovně zkušeností a certifikace se značkami ICONICS, zaměřenými na trh a odborné znalosti v oboru. Naším cílem je udržet odborné znalosti na dosah ruky pro každého zákazníka, bez ohledu na to, kdekoli na světě se nachází. SI, kteří jsou certifikováni programem ICONICS, mají zkušenosti s dodáváním našich softwarových řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví. Naši systémoví integrátoři používají software ICONICS k vývoji a dodávání řešení pro své klienty. SI mohou také převzít několik rolí, když dodávají řešení pro naše zákazníky, od mechanického a elektrického návrhu, programování ovládacích prvků, řízení projektů, návrhu automatizačních řešení až po programování SCADA a jiné.

Abychom zákazníkům pomohli vybrat správného systémového integrátora pro jejich potřeby a poskytnutí řešení ICONICS, zavedli jsme víceúrovňový program SI, který podporuje a odlišuje naše členy programu systémových integrátorů. Program je rozdělen do čtyř úrovní: Registrated, Enrolled, Certified a Gold Certifies. Průběžné vzdělávání o produktech ICONICS je prioritou našich špičkových SI. ICONICS jako takový uznává SI na základě jejich školení a zkušeností s konkrétními produkty, prokázaných odborných znalostí v oboru a obsluhovaných trhů. Tato certifikace poskytuje SI příležitost růst a rozšířit svou praxi tím, že nakonec postoupí do stavu Gold Certified a následně odemkne rozšířené výhody programu. Nejnovější vstupní úrovní do našeho SI programu je „Registered System Integrator“. Tato úroveň poskytuje bezplatný přístup k vývojovému softwaru ICONICS, technickou podporu e-Care a školení prostřednictvím institutu ICONICS a také zařazení do adresáře ICONICS SI. Více o našem programu Partner System Integrator se můžete dozvědět zde.

Špičkový samochodný trénink prostřednictvím institutu ICONICS

ICONICS nedávno rozšířil možnosti vzdělávání pro naše systémové integrátory a naše zákazníky o Institut ICONICS. To je naše bezplatná online výuková platforma navržená tak, aby pomohla našim SI budovat své dovednosti v celém spektru softwaru ICONICS. Tento zdroj zahrnuje příspěvky od týmu lidí z našich skupin školení, prodej řešení a aplikačního inženýrství po celém světě. Jako SI nyní můžete rozvíjet své dovednosti v oblasti pokročilých vizualizačních a řídících řešení se softwarem ICONICS z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.

Institut ICONICS vybaví naše SI týmy znalostmi, jak používat software ICONICS, prostřednictvím řízených video tutoriálů vedených našimi softwarovými experty. Videa jsou rozdělena do snadno pochopitelných kurzů, které naučí všechny relevantní dovednosti pro dané téma od začátku do konce. Školící videa jsou doporučena pro technický personál od systémových integrátorů po koncové uživatele a lze je použít na začátku instalace nebo pro pokročilejší tipy a techniky a výcvik na místě. 

ICONICS nahlíží na vztah s našimi SI a distributory jako na skutečné a ceněné partnerství, kde každý subjekt hraje nedílnou roli při poskytování služeb našim zákazníkům a realizaci jejich projektů. ICONICS jako takový upřednostňuje spolupráci s místními SI a distributory ve spolupráci s manažery ICONICS Bussiness Development Manager (BDM), aby byl zajištěn úspěch v průběhu životního cyklu projektu. Jakmile jsou dohodnuty vysokoúrovňové cíle projektu, SI spolupracuje s klientem na návrhu a implementaci řešení pomocí softwaru ICONICS. SI mohou mít často s klientem nesouhlasný vztah a poskytovat konzultační služby spolu s řadou vylepšení klientových technologií a pracovních postupů. 

SI mohou prokázat své úspěchy pomocí případových studií ICONICS Solutions uvedených v našem katalogu úspěšnosti zákazníků. Tyto případové studie ukazují potencionálním klientům, jak by mohli a měli upravit své podnikání, aby byli napřed před změnami v práci i v technologiích a zvýšili svou konkurenční výhodu. Při výběru systémového integrátora pro projekt klienti uvedli, že inženýrské zkušenosti SI, projektové zkušenosti a odbornost ICONICS jsou zásadní faktory, které berou v úvahu při hodnocení SI. Tyto případové studie jsou cennými nástroji ke zdůraznění odborných znalostí systémového integrátora.

Nejčastější dotazy týkající se systémových integrátorů a souvisejících projektů automatizace ICONICS

1. Jakou roli hrají systémoví integrátoři v automatizaci a digitalizaci?

Naši systémoví integrátoři hrají mnoho rolí, pokud jde o specifikaci a dodávání automatizačního řešení. Mohou být například součástí počátečního návrhu systému. Zákazník se může obrátit na SI s potřebou systému energetického managementu budovy. SI může projít procesem zjišťování skutečností prostřednictvím schůzek s klientem, který hledá software, který může umožnit řízení energie spotřebované jejich topnými a chladícími systémy, osvětlovacími systémy atd., aby získal kontrolu nad spotřebou energie. Kromě toho mohou chtít přidat schopnost detekce a diagnostiky chyb a provádět proaktivnější nebo dokonce preventivní údržbu.

Systémoví integrátoři jsou navíc často důvěryhodnými poradci pro koncového zákazníka a jsou to obvykle místní technické/inženýrské firmy, které mají odborné znalosti v tomto konkrétním odvětví: výroba, voda a odpadní vody, potraviny a nápoje, datová centra, inteligentní budovy nebo nějaká kombinace těchto sektorů. Jako takoví rozumí základnímu vybavení a technologii. SI má v rámci své organizace různé schopnosti, které jsou v zásadě řízeny lidmi, kteří mají zkušenosti v těchto odvětvích a různých řešeních i v technologiích spojených s těmito řešeními. SI v zásadě pomáhá zákazníkům navrhnout řešení, které spojuje hardware, software, databáze a další podnikové systémy dohromady a poskytuje informace, které zákazník potřebuje k rozhodování na základě dat, takže jejich procesy jsou účinné a efektivnější.

2. S jakými systémovými integrátory ICONICS spolupracuje?

Máme řadu partnerů pro systémovou integraci a díky jejich odborným znalostem a naší produktové nabídce můžeme poskytovat služby v širokém spektru průmyslových odvětví. Máme SI, kteří dodávají řešení pro diskrétní a procesní výrobu. Máme SI, kteří dodávají řešení typu digitálního dvojčete pro chytré budovy, ty, kteří se zaměřují na energii na straně budovy, a ty, kteří se zaměřují na údržbu typů řešení centrálního dispečinku. Máme také SI, abychom dodávali řešení pro vodní a odpadní vody, ropu a plyn, automobilový průmysl a další typy energetiky, které mohou zahrnovat také obnovitelné zdroje energie a distribuci energie. Neustále se snažíme rozšiřovat náš partnerský ekosystém, takže pokud věříte, že by vaše firma vylepšila a doplnila naše portfolio o vaše odborné znalosti a řešení s přidanou hodnotou, rádi o vás uslyšíme.

3. Jak by společnost použila systémového integrátora k automatizaci svých procesů?

Použijeme příklad ve vodárenství. Řekněme, že existuje malá, ale rostoucí místní komunita, takže vodárna potřebuje přidat další nádrže, čerpací stanice a zařízení na rozvod vody. Možná již mají ve své vodárně existující technologii, kterou by klidně mohl být produkt ICONICS nebo produkt jiného dodavatele. Často kontaktují místní odborníky (jako místní SI), protože v dnešním světě, kdy většina společností provozuje relativně úzké množství zaměstnanců, mnoho z nich nemá interní inženýry, kteří by se ujali těchto projektů. Nemají znalosti, ale chtějí najít efektivní a ekonomický způsob digitalizace své továrny, a tak se s tímto úkolem obrátí na systémové integrátory.

4. Jak dlouho tento proces obecně trvá? Týdny, měsíce?

Čas závisí na rozsahu projektu. Některé jednoduché projekty mohou vyžadovat několik týdnů. Dokončení některých složitějších a větších projektů s miliony značek může trvat měsíce a dokonce roky. Navíc u těchto projektů je často elektrotechnika a strojírenství spojeno s přípravou všeho na softwarovou integraci, takže tato práce přidává čas na zpracování projektu.

5. Jak ICONICS pomáhá společnostem, které chtějí používat software ICONICS, ale nevědí nic o jeho nasazení a chtějí pro začátek použít SI?

Existuje několik scénářů. Někdy máme zákazníky, kteří říkají, že s nimi náš software rezonuje a líbí se jim, co dělá, takže ho chtějí používat. Ale nevědí, kdo jim může pomoci. Obvykle spojujeme tohoto zákazníka s místním kanálem ICONICS a manažerem rozvoje podnikání, abychom zajistili soulad našeho softwaru s potřebami klienta. Někdy už zákazník náš software zná, ale hledá partnera, který by mu pomohl integrovat řešení do systému. V tomto případě se mohou podívat do adrešáře SI na ICONICS webu a najít nejbližšího SI, který má odborné znalosti v tomto konkrétním odvětví. V obou případech, jakmile SI pochopí potřeby zákazníka, vytvoří obrazovky, databáze, analýzy a expertízy potřebné k řešení. Následně také zajistí připojení systému ke všem zařízením, ať už to jsou přístroje, senzory nebo programovatelné logické ovladače nebo jiné počítače a databáze, aby se všechny informace propojily. Finálně SI zajistí, že systém funguje tak, jak má.

Výběr systémového integrátora je kritickým aspektem každého projektu. Měli byste si vybrat nejbližšího SI, který má zkušenosti ve vašem oboru, abyste mohli co nejvíce a včas reagovat na klienty. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je navštívit adresář SI na webových stránkách ICONICS, kde najdete seznam všech SI i jejich úroveň partnerství s ICONICS (Registered, Enrolled, Certified a Gold Certified). Všechny úrovně jsou vysvětleny na naší webové stránce System Integrator.

Automatizace je cesta, takže můžeme jít podle Vašich potřeb

Automatizace je cesta. Můžete začít jednoduše a v malém měřítku a dokončit ji krok za krokem. Poté můžete pokračovat a jít podle svých potřeb. Tento proces nemusí být ohromující nebo skličující. ICONICS a naši partneři System Integrator mají potřebné zkušenosti a odborné znalosti od jednoduchých projektů až po rozsáhlé komplikované projekty. Navíc naši SI mohou spolupracovat s vámi a prodejním kanálem ICONICS či s prodejními týmy na provedení vyzkoušeného konceptu. Můžete proto zkompletovat malou aplikaci, než se pustíte do celopodnikové aplikace, do které investujete spoustu času, peněz k zavedení řešení. Bez ohledu na velikost projektu automatizace a digitální transformace jste duálně kryti ICONICS a našimi SI partnery.

Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci a vysvětlení našeho softwaru či partnerského programu System Integrator. Pomůžeme vám s vaším projektem automatizace, ať už malým či velkým, ale především s výběrem pro vás správného SI.